Stockholms musikpedagogiska institut. Foto: Wikimedia

Ny teknik ska hjälpa musikskolan

Av Mimmi Thurgren
Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI, planerar ett nytt arbetssätt att bedriva studierna på. Med ny teknik är förhoppningarna att det ska gå att spela tillsammans från olika platser, trots avståndet. Bortsett från de erfarenheter som införskaffades i våras när all undervisning gick över till distans så ligger SMI i startgroparna för att ändra i alternativen för att hålla lektioner.

Rektor Ian Plaude berättar att Zoom varit ett arbetssätt som används på campus för att bedriva undervisningen trots avståndet. Däremot finns det stora begränsningar när det kommer till att genomföra musiklektioner tillsammans på plattformen. En ny teknik med projektakronym NCDP håller på att tas fram på institutet och rektorn har höga förväntningar.

 

– Det är en fiberteknik som omvandlar ljud och bild till ljus och sen skickar signaler genom fibern i ljusets hastighet. Genom detta så blir fördröjningen väldigt liten, motsvarande några meters luftavstånd och då kan vi spela ihop.

Problem ligger hos studenterna som inte bor i Stockholm. Campusundervisningen är fördelad på tre av fem dagar och de resande studenterna tillbringar ofta två nätter på området. Svårigheten i dagsläget är att det blir riskabelt att resa samt att övernatta hos exempelvis en släkting eller vän. För att göra det möjligt att fortfarande medverka i undervisningen krävs bra och anpassad teknik som inte störs av avståndet.
 

Distansundervisning under pandemin

Precis som för alla andra högskolor gick SMI över till distansundervisning i mars. Teoretiska moment blev digitala medan de praktiska genomfördes i institutets lokaler. Under vistelse i campus lokaler är det viktigt att hålla avstånd, vara symptomfri och ha en hög personlig hygien. Instrumenten och lokalerna rengörs även noggrant på kvällarna. Rekommendationer som folkhälsomyndigheten på sin hemsida listat upp för att minska smittspridningen. 

Vid SMI går studenterna många kurser, ibland upp till 12 stycken samtidigt. Att anpassa sig till alla olika kurser är svårt och det gäller för varje aktuell lärare att se till så undervisningen fungerar. En del inplanerade moment blir inställda på grund av att de strider mot rekommendationerna. Rektorn menar däremot att drygt en tredjedel av lektionerna går att genomföra på campus utan problem då de är anpassningsbara.

– Praktiska examinationer måste kunna göras på campus. Vi arbetar mycket praktiskt och mycket av undervisningen sker i salarna. De kan vara i grupper om fyra eller fem personer, enskilda lektioner förekommer också. Ibland måste vi vara fler om det är i samband med exempelvis en orkester.  

Det är oklart när det nya projektet med fiberteknik kommer vara igång. Tekniken är komplex och dyr att bygga ihop. Förhoppningsvis kommer SMI att ha den i bruk i liten skara från efter jul men till dess sker undervisningen som tidigare.