Moas båge och entrén till Södertörns högskola. Foto: Wikimedia commons

25 år sedan beslut om Södertörns högskola togs

Av Felix Öste Personne

Nästa år firar Södertörns högskola ett kvarts sekel, men redan i år är det 25 år sedan riksdagsbeslutet om en ny högskola i Stockholm klubbades igenom. Det hade länge pågått en debatt kring den högre utbildningen i Stockholmsområdet. Förslaget till en ny högskola kom från Moderaterna och dåvarande skolminister Beatrice Ask men välkomnades på bred front.

Riksdagen beslutade att skolan skulle uppföras i Huddinge. Detta då de två andra universiteten KTH och Stockholms universitet ligger i norra Stockholm medan ungdomsbostäderna var lokaliserade i södra delen av staden. Högskolan öppnade på hösten 1996 och tog då emot 1 200 elever. Idag har skolan 12 316 studenter fördelade på 79 utbildningsprogram.