Södertörns högskola fortsätter med distansundervisning under våren. Foto: Magnus Englund

Så blir vårterminen på Södertörns högskola

Av Magnus Englund
Den 4 november meddelades det att vårens utbildningar på Södertörns högskola fortsätter med distansundervisning i stor utsträckning. Detta på grund av den fortsatta smittspridningen av coronaviruset.

I mars, tidigare i år, sattes större delen av undervisningen på distans på Södertörns högskola med anledning av smittspridningen av coronaviruset. Drygt åtta månader senare har smittspridningen successivt ökat inom Stockholmregionen. Experter menar på att en så kallad ”andra våg” kan vara här. Från den 20 oktober till den 2 november ökade antalet inlagda covidpatienter från 74 till 203, rapporterade SVT Nyheter.
 

 

Coronasamordning

Den 4 november meddelade därför Södertörns högskola att undervisningar och examinationer ske på distans i stor utsträckning även under vårterminen. Men beslutet att fortsätta distansundervisning togs redan för någon månad sen, berättar rektor Gustav Amberg. Framförallt efter de skärpta rekommendationer som kom den 29 oktober och för att lärarna behöver tid att kunna planera inför kommande termin.

– Högskolan har en särskild grupp som heter ”Coronasamordning”. I gruppen sitter bland annat jag, studentavdelningen, bibliotekets chef och studentkårens ordförande. Vi ser hela tiden till att bolla och stämma av i den gruppen, säger Gustav Amberg.

 

Rektor Gustav Amberg på Södertörns högskola. Foto: Anna Hartvig
 

Högskolan kommer inte att undervisa på campus för fler än 50 elever, men menar på att det kan göras undantagsfall.

– Vi har haft undantag i vissa lärarutbildningar där de innan coronapandemin sågs en dag i veckan. Dock är det mycket tveksamt om vi ska fortsätta med det i det läge vi befinner oss i nu, säger han.
 

Distans funkar bra

Den 15 oktober stängde ansökningar till kommande vårtermin med totalt 20 273 

sökande, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR. Men de nya eleverna får alltså träffas på distans när vårterminen drar igång. Något Gustav Amberg tycker känns trist men nödvändigt.

– Skulle rekommendationerna lätta är det möjligt att släppa på restriktionerna och gå tillbaka till det normala, säger Gustav Amberg.

Gustav Amberg kan inte svara på om det märks någon markant skillnad på att smittan har ökat. Han själv berättar att han har konstaterats med covid-19, men mår bra idag.

– Vi mätte i våras och försökte ha koll på sjukfrånvaro, men det syns helt enkelt inte där om personen i fråga är smittad av corona, säger han.

 

I våras gjorde studentkåren en elevenkät som ställde frågan hur distansundervisningen fungerat och hur den upplevs bland studenter. Den visade på att distans funkar bra för vissa och mindre bra för andra. Gustav Amberg menar på att kreativa lärare kan hitta på spännande sätt att lägga upp undervisningen på istället för två timmar och 45 minuter. 

– Men det man tappar är ju den direkta kontakten mellan människor, säger han.

Om läget ändras, vare sig smittspridningen ökar eller minskar, kan beslut komma att ändras med kort varsel.

Läs också: