Magdalena Elmersjö, avdelningsföreståndare och lektor i socialt arbete på Södertörn. Foto: Anna Hartvig

”En skakig värld behöver stadiga socionomer”

Av Magnus Englund
För tredje året i rad är socionomprogrammet med storstadsprofil den mest sökta utbildningen på Södertörns högskola. Inför stundande vårtermin 2021 har hela 2 118 personer sökt sig till utbildningen, varav 468 förstahandssökande.

Socionomprogrammet med storstadsprofil på Södertörn är en relativt ny utbildning som fick examensrättigheter 2018 och som inriktar sig till personer som vill jobba med sociala och samhälleliga problem.

– Under sju terminer lär sig studenterna jobba med hur dessa problem uppkommer, hur man kan förebygga och förhindra dem samt skapa ett bättre samhälle, säger Magdalena Elmersjö, avdelningsföreståndare och lektor i socialt arbete.

 

Sedan tre år tillbaka har socionomprogrammet legat på topp som den mest sökta utbildningen på Södertörns högskola, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR. Hela 2 338 personer sökte till höstterminen 2020 och inför kommande vårtermin 2021 landade siffran på 2 118 när ansökningen stängde den 15 oktober, drygt en 30 procents ökning från vårterminen 2020.
 

Socionomyrket behövs

Magdalena Elmersjö tror att socionomprogrammet på Södertörn är populärt på grund av dess bredd och höga aktualitet.

– Socionomer kommer att behövas ännu mer, speciellt i kölvattnet av coronapandemin. En socionomexamen representerar ett 70-tal yrken, både inom den offentliga och privata sektorn, säger hon.

 

Programmets fokus mot storstadsprofil innebär att studenterna lär sig relationen mellan plats och människors utsatthet, förklarar Magdalena Elmersjö.

Hon berättar vidare att den forskning som bedrivs inom ämnet visar på människors olika förutsättningar beroende på var de bor.
 

Krävande utbildning

Att studera till socionom är en krävande utbildning på många sätt. Det handlar dels om det teoretiska och praktiska, men också om att utveckla sig själv.

– Något som följer genom hela utbildningen är personlig och professionell utveckling. Man jobbar med sig själv för att börja göra sig stadig i den skakiga världen, säger hon.

 

Inför kommande vårtermin har totalt 2 118 personer sökt sig till utbildningen, varav 468 förstahandssökande, men endast ca 60 studenter blir antagna. Diskussionen om att öppna upp för fler platser är en ständigt aktuell, berättar Magdalena.

– Vi önskar ändå att hålla fast vid ett 60-tal studenter så länge som möjligt. Vi vill ha de bästa förutsättningarna för att kunna vara närvarande för alla som studerar programmet. Mindre studentgrupper gör det möjligt för oss att ha en nära pedagogik och en regelbunden individuell uppföljning under hela utbildningen, säger hon.

 

Arbetsmarknaden ser mycket god ut för nyexaminerade studenter, enligt Magdalena.

– De flesta studenter som går termin sju har redan har fått ett socionomjobb, säger hon.

 

Första antagningsbeskedet kommer den 10 december.
 

Läs också: