Södertörn hyr ut studentrum vid Flemingsberg centrum och i området Björnkulla. Foto: Denice Mörth

“Goda chanser att få en studentbostad”

Av Denice Mörth
Coronapandemin har satt många människors planer och drömmar på paus, inte minst för de som vill resa till andra länder för utbytesstudier. Svenska universitet och högskolor har tagit emot betydligt färre internationella studenter i år, vilket i sin tur har lett till att många studentrum har stått tomma under pandemin. Men Södertörns högskola har vidtagit åtgärder och erbjuder istället boenden till fler svenska studenter.

Det var när pandemin bröt ut i vintras som chanserna ökade för svenska studenter att snabbare få en bostad i samband med sina studier. Distansundervisning infördes i hela landet och färre internationella studenter togs emot av lärosätena i Sverige. Efterfrågan av studentbostäder bland utbytesstudenter sjönk rejält, vilket resulterade i att många studentboenden ekade tomma. Universitet och högskolor hyr vanligtvis ut flertal rum enbart avsedda för utbytesstudenter, men på grund av pandemins långvariga närvaro har skolorna fått tänka om. Flera skolor har därför valt att erbjuda boende till fler svenska studenter, för att på så sätt förhindra att studentrum står tomma i onödan. Södertörns högskola är en av de skolor som ser till att fylla ut sina studentrum som de erbjuder.

“Vi har marknadsfört till Södertörns studenter att vi har lediga studentrum till uthyrning och många har sökt under sommar och höst. Så för tillfället står därför inte många studentrum tomma.”, skriver Clara Bohman, bostadsansvarig på Södertörn, till Nytt i Flempan.

Under höstterminen 2019 kom det totalt 108 utbytesstudenter från världens alla hörn till Södertörns högskola, vilket är en stor kontrast jämfört med årets siffror. Det är endast åtta internationella studenter som läser distanskurser under höstterminen 2020. Detta år har varit annorlunda på många sätt och pandemin har bland annat bidragit till att utbytesstudierna ställts in.

 

De inställda utbytesstudierna har lett till att kötiden har minskat avsevärt. Fler svenska studenter har fått en bättre placering i bostadskön och större möjligheter till att få hyra studentrum. Tack vare snabba omställningar och nya anpassningar under pandemin har studenters bostadssituation påverkats mycket positivt i många delar utav landet.

 

Hur såg kötiden ut för att få en studentbostad före pandemin och hur ser kötiden ut i dag?

“I vanliga fall, då utbytesstudierna fungerar som vanligt, får i princip alla inresande studenter som ansökt om bostad i tid ett erbjudande. Vi har inte marknadsfört bostäderna mot svenska studenter före HT20 och har därför inte haft någon kö av svenska studenter.

Sedan sommaren 2020 har vi även marknadsfört bostäder till svenska studenter. Under HT20 har vi inte haft någon kö, men nu inför våren 2021 räknar vi med en kötid på ett par veckor för korridorsrum, upp till en termin för rum med eget kök. Den som kan tänka sig att bo i korridor med delat kök har med andra ord goda chanser att få en bostad via oss”, skriver Clara Bohman avslutningsvis.