Inför vårterminen 2021 är 74 procent av sökande kvinnor. Foto: Wikimedia Commons

Fortsatt fler kvinnor som söker till Södertörns högskola

Av Viktoria Mazerant
Allt fler väljer att studera vidare efter gymnasiet men det är betydligt fler kvinnor än män som skaffar högre utbildning. Södertörns högskola är inget undantag när det gäller obalansen mellan könen.

Inför vårterminen 2021 har 19764 personer ansökt till de olika kurserna och programmen som Södertörns högskola har att erbjuda. Hela 14590 av de sökande var kvinnor och bara 5174 var män, vilket innebär att nästan tre fjärdedelar är av det kvinnliga könet. Det visar Universitets- och högskolerådets analys av vårens antagningsstatistik.– Fler och fler kvinnor har börjat söka till “manliga” utbildningar och yrken, säger Soheyla Yazdanpanah, lektor och forskare inom genusvetenskap vid Södertörns högskola.

Vad är orsaken bakom obalansen mellan könen?

Soheyla Yazdanpanah menar att frågan är väldigt komplex och att det finns flera orsaker till att det ser ut så som det gör.

– Jag tror att en anledning bakom den stora könsskillnaden på ansökade är att Södertörns högskolanerbjuder flera utbildningar som är traditionellt kvinnodominerade. Utbildningarna som exempelvis lärarprogrammet, förskollärarprogrammet eller socionomprogrammet är ofta mer attraktiva för kvinnor. Det har mycket att göra med föreställningar som samhället har lagt på oss om vad som är kvinnligt respektive vad som är manligt, förklarar Yazdanpanah.

Mindre och mindre män väljer högre utbildning

Men balansen mellan de två könen har länge varit ojämn och statistik från UHR visar att ända sedan 2008 har kvinnor stått för drygt 60 procent av de sökande till landets olika universitet och högskolor. På Södertörns högskola har skillnaderna varit lika stora och dem senaste sju terminerna har kvinnor stått för mellan 75 till 65 procent av de sökande.

 

Trots att kvinnorna dominerar bland dem som studerar på universitet och högskolor kvarstår det faktum att män fortranade tjänar mer och dessutom är det fler män som har högre uppsatta roller på arbetsmarknaden. Men Soheyla Yazdanpanah menar att allt fler kvinnor har tagit över en del jobb som tidigare var mansdominerade.

– Dock finns det också forskning som visar att när kvinnor kliver in i ett yrke och blir majoriteten så sjunker statusen och lönen betydligt.

Men vad kan skillnaden betyda för framtiden?

– Generellt är det inte bra att obalansen mellan könen är så stor eftersom det kommer att skapa ytterligare polarisering, säger Yazdanpanah.

– Det är fortfarande manlighet och maskulinitet som har makten i vårt samhälle men samtidigt har den kvinnliga dominansen på “manliga” utbildningar och på arbetsmarknaden skapat nya yrken för kvinnor. Nya jobb med hög status där det finns stora möjligheter för mycket makt och mycket pengar.