”Det positiva med distans­undervisningen är att det har gjort det möjligt att fortsätta med studierna direkt, utan avbrott. Jag saknar däremot gemenskapen i att ses och arbeta med något tillsammans."

Tsion Kassaye, 27 år, medievetarprogrammet, Södertörns Högskola