”Distans­undervisningen har gjort det lättare för dem som annars måste pussla för att få ihop sin vardag. Vissa tycker också att det är lättare att lära sig när man läser på distans och får läsa mer i sin egen takt.

Emelie Dahlström, 25 år, personalvetarprogrammet, Södertörns högskola