”Jag saknar det sociala runt omkring, men det har ändå varit ganska skönt. På ett sätt ger distansundervisningen ett fantastiskt perspektiv, i och med att det visar att man ändå kan få det att fungera trots pandemin."

Hanna Johannisson, 23 år, personalvetarprogrammet, Södertörns högskola