”Om vi inte hade haft möjlighet att delta i utbildningen via distans hade utbildningstiden fått förlängas. När vi tidigare hade föreläsning i skollokalen hade vi däremot bättre kontakt med läraren och det var lättare att ställa frågor."

Humayun Kabir, 33 år, läser till sjuksköterska, Röda korsets högskola