Vad har varit positivt och negativt med distansundervisningen hittills?