Niklas Elzén jobbar på biblioteket på campus. Foto: Sigrid Wittbom

Rapport från bakom bibliotekets plexiglas

På Södertörns högskolas bibliotek ekar många studieplatser tomma under coronapandemin och för att komma in i lokalen krävs nu passerkort. Bibliotekets personal har börjat vänja sig vid de nya rutinerna.
– Nu när plexiglasen har kommit upp och man har vant sig vid att hålla distans känns det lugnare, säger Niklas Elzén.

Snart har ett år gått sedan Sveriges studenter för första gången hörde talas om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Idag är ingen opåverkad av virusets framfart. Även på Södertörns högskolas bibliotek har pandemin satt sina spår. När man stiger in på biblioteket möts man av ställningar med handsprit och framför informationsdisken hänger plexiglas.

– Det är stor skillnad nu vad gäller oro jämfört med i våras. Man var inte van att hålla distans till andra, och jag var själv lite orolig när jag rört vid besökares böcker eller kommit för nära någon. Nu när plexiglaset kommit upp och man har vant sig vid att hålla distans känns det lugnare. Vi följer till exempel inte med besökarna ut till hyllorna längre, säger Niklas Elzén.

Niklas Elzén har arbetat på biblioteket i 1,5 år. Han tillhör bibliotekets team för användarsupport och mötesplats, som framförallt sköter om bibliotekets informationsdisk och de evenemang som hålls på biblioteket.


 

Antalet besökare på biblioteket är nu bara cirka en femtedel jämfört med före pandemin.

– Det är väldigt lugn stämning här nu. Före pandemin var bibliotekets studieplatser fullsatta nästan varje dag. Den största skillnaden är att det inte är samma tempo och flöde av folk i biblioteket längre, säger Niklas Elzén.

Stämningen bland bibliotekets personal är trots pandemin god. Också bland personalen är det dock glesare än innan pandemin, eftersom de anställda i så hög grad som möjligt ska jobba från hemmet.

– Som tur är går mycket av biblioteksarbetet att sköta hemifrån, som att svara på e-post och frågor från studenter via bibliotekets chatt. Men bemanningen av informationsdisken kan naturligtvis inte ske på distans, säger Niklas Elzén.


På grund av pandemin är det nu inte längre tillåtet att ha grupparbeten på biblioteket.

– Att personer ska kunna mötas och utväxla kunskaper är en stor del av bibliotekets syfte, tycker jag. Men vi märkte efter sommaren att restriktionerna gällande grupparbeten inte riktigt sköttes av studenterna. Det är såklart tråkigt att grupparbeten nu inte är tillåtna, men vi hoppas att pandemin går över snart så att studenter ska kunna mötas i biblioteket igen, säger Niklas Elzén.

De evenemang och boksamtal som normalt sett hålls i biblioteket har också fått läggas på is under pandemin. Dessutom får undervisning exempelvis i hur man söker i databaser och hanterar referenser ske över Zoom.


Andra större förändringar under pandemin
är att biblioteket stänger redan klockan 16.30, och att det nu bara är öppet för studenter vid Södertörns högskola, Röda korsets högskola och Stockholms musikpedagogiska institut.

– När andra högskolor stängde sina bibliotek i våras kom studenter därifrån för att låna böcker hos oss i stället. Det kändes lite oroligt och därför infördes systemet med låsta dörrar, berättar Niklas Elzén.

Hur bibliotekens rutiner kommer att se ut under våren vet han inte.

– Det verkar dock troligt att de nuvarande rutinerna kommer att gälla även in på vårterminen som ju börjar snart, avslutar han.