Många sökte till Södertörns högskola inför höstterminen 2020. Foto: Sigrid Wittbom

Rekordhögt antal studerande i den svenska högskolan

Coronapandemin har påverkat den svenska arbetsmarknaden negativt. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet har regeringen gett svenska högskolor och universitet ökade medel, så att dessa ska kunna utöka antalet utbildningsplatser.

Detta har gett effekter på antalet studerande i Sverige. Under höstterminen 2020 är antalet studerande vid svenska högskolor och universitet högre än någonsin, visar en ny analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Enligt preliminära siffror är 375 400 studenter registrerade för studier under höstterminen 2020, vilket är 10 000 fler studenter än den tidigare toppnoteringen från höstterminen 2010. Också jämfört med hösten 2019 innebär årets siffror en ökning, närmare bestämt med 24 900 studenter.

Antalet nya studenter som läser på högskolan för första gången har också ökat under höstterminen 2020. Totalt började 72 200 nya studenter under hösten. Antalet nya svenska studenter ökade också under hösten, med så mycket som 18 procent från föregående år. Detta tros enligt UKÄ bero på den ökande arbetslösheten bland unga under våren.

Samtidigt minskar antalet inresande studenter från andra länder kraftigt med 40 procent. Anledningen till det lär enligt UKÄ vara de strikta restriktioner som länder runt om i världen har.