Sjödalsparken. Foto: Johan Cederloo

Sjödalsparken. Foto: Johan Cederloo

En stor del av Sjödalsparken kan försvinna

Förslaget som Moderaterna har lagt fram om att bygga ett nytt kommun- och kulturhus har väckt starka känslor mellan politikerna. Främst har de fått kritik för var de vill placera satsningen. Mitt i Sjödalsparken.

 

Platsen där Moderaterna och de borgerliga partierna vill bygga det nya kommun- och kulturhuset är i Sjödalsparken. Ett av Huddinges få kvarvarande centrala grönområden. En stor del av parkens yta kommer försvinna för att ge plats åt satsningen. Tanken är att bygget ska bli en del i en attraktiv stadspark och stärka Huddinge centrum med en central plats för kultur och evenemang. Men Socialdemokraterna och Miljöpartiet har visat stort missnöje till förslaget.

– Vi tycker det är fel att bygga kommunhuset på parkyta. Sjödalsparken är ett av våra få grönområden i centrum och vi behöver vara rädda om det. Dessutom är det redan trångt i den delen av parken, säger Marica Lindblad (MP).

Hon berättar att under den planerade byggplatsen rinner en å som står för en stor del av Huddinge kommuns dagvatten.

– Det känns riskfyllt. Vi tror att det är bäst att fortsätta utveckla platsen där kommunhuset finns idag. Det är en möjlig och bra lösning utan att ta parken i anspråk, säger Monica Lindblad.

 

Andra platser som har utretts i förslaget har varit runt gamla tingsrätten och vid Kommunalvägen nedanför Huddinge kyrka. Det har också diskuterats att bygga på och renovera nuvarande kommunhuset. Men av de här alternativen är Sjödalsparken den plats som Moderaterna anser passar bäst.

 

Vill ge parken ett lyft

– Platsen som vi föreslår är bara en liten del av parken som idag är ganska outnyttjad, säger Daniel Dronjak (M).

Han tror inte att satsningen kommer förstöra parken utan snarare ge den ett lyft.

– Det här är en möjlighet för Huddinge att få ett levande centrum med ett stort kulturhus och utrymme för både en ny aula och ett bibliotek, säger Daniel Dronjak.

 

Sverigedemokraterna har gett stöd åt förslaget och tycker att Sjödalsparken är en perfekt plats för satsningen.

– Parken är stor och det finns ytor att tillgå. Detta kommer stärka Huddinge, säger Arnold Boström (SD).

 

Emil Högberg (S) håller inte med.

– Sjödalsparken har potential att bli en attraktiv stadspark med då måste ytan värnas. Ett stort intrång i form av ett kontorshus försämrar möjligheten att utveckla parken, säger Emil Högberg till Södra Sidan.


Bengt Eriksson ser inte positivt på förslaget. Foto: Johan Cederloo

”Vår mötesplats”

Bengt Eriksson har bott i ett hyreshus intill parken i snart 26 år och ser inte positivt på förslaget.

– Att påstå att denna delen av parken är outnyttjad är helt fel. De fria ytorna är ju i sig hela värdet för parken. Det här är ju vår mötesplats på sommaren med barn som sparkar fotboll och familjer som har picknick, säger Bengt Eriksson.

Han tycker att det redan är trångt mellan husen i denna delen av parken och tror inte att någon i grannhusen är positiv till förslaget. Han skulle hellre se att man byggde på och renoverade det gamla kommunhusen.

– Det är ju redan en befintlig yta som man tar upp. Är ekonomin ansträngd får man ju se över de alternativ som finns, säger Bengt Eriksson.

Helst hade han sett att man genomfört en enkätundersökning bland invånarna.

– På så sätt hade de kunnat se vad som är väsentligt bland befolkningen. Vad är det vi tycker att vi behöver?