Så länge behöver du stå i bostadskö i Huddinge

Av Daniel Wiorek
Kötiderna i Huddinge har ökat ordentligt de senaste åren. 2007 kunde den som köat i mindre än två år få en lägenhet. Idag måste de som står i kön vänta betydligt längre. 2015 förmedlades nästan inga hyresrätter till någon som köat i mindre än sex år.

I genomsnitt behöver du stå i bostadskön i nio år innan du kan flytta in i hyresrätt i Huddinge kommun. Detta är mer än dubbelt så lång tid som 2007, då väntetiden låg på 3,5 år.

– De långa kötiderna är kopplade till ökningen i befolkningen. Utbudet hänger inte med det ökande behovet. Trots att det byggs mer i år än vad det gjorde innan så byggs det inte tillräckligt. Bostadsbristen är för stor, säger Marika Nordström, marknadschef för bostadsförmedlingen.

Den allmänna bostadsbristen rör sig utåt från Stockholms innerstad i samband med att populariteten ökar i förortskommuner såsom Huddinge.

– Huddinge har rimliga hyror i attraktiva lägen vilket bidrar till de långa köbildningarna. Det är kortare kötider för hyresrätter med högre hyror. Därför har nyproduktioner kortare kötider.

 

Fortsatt högt tryck de kommande åren

Hyresgästföreningen uppskattar att Huddinge kommun kommer att växa med 15 000 invånare till år 2020, i sin rapport från 2015.

Den här utvecklingen innebär att efterfrågan på hyresrätter kommer att fortsätta öka.  Marika Nordström tycker det är bra att frågan om bostadsbristen uppmärksammas.

– Bostadsfrågan är populär bland politiker och det medför en diskussion, vilket är positivt. Det byggs också mer och mer. Samtidigt tar det lång tid för utbudet att komma ikapp den stora efterfrågan, säger Marika Nordström.

För den som vill ha en lägenhet har Marika Nordström ett par tips.

– Ställ dig i kön så fort som möjligt, var inne ofta, var inne aktivt varje vecka och sök i ett så brett område som möjligt, säger hon.

 

Genomsnittlig kötid för lägenhet i Huddinge
Create line charts

Läs också: