Jocke Liukkonel plockar skräp

Jokke Liukkonel plockar skräp i Flemingsberg. Foto: Hedda Tingskog

"En gång hittade jag ett grishuvud"

Jocke Liukkonel är 64 år och plockar Flemingsbergs skräp. Området är relativt fritt från vandalisering och klotter, ändå lägger han upp till tre timmar om dagen på att plocka sopor. Att hitta konstiga saker har blivit naturligt med tiden.
– En gång hittade jag ett grishuvud.

Jocke Liukkonel är arbetsledare på Gatu- och parkdrift Huddinge och hans arbetsuppgifter varierar med årstiderna. På sommaren klipper han gräs, vattnar och sköter om lekparker. På vintern tar istället snöskottning och sandning mycket tid. Våren är årstiden då han plockar mest skräp.
Ändå menar han att det är mindre skräp i Flemingsberg än resten av kommunen. Eller inne i Stockholm för den delen.

– Det är mindre sopor nu. Jag tror det beror på att det alltid är så mycket folk i rörelse här. Folk vill inte skräpa ner när andra ser på.

Varje dag kommer 800 bussar och 20 000 pendlare. Jocke Liukkonel menar att det inte märks.

– Det största problemet är alla svarttippningar på helgerna. Då slänger folk allt möjligt, kylskåp, tv-apparater och kakel.

 

Soptunnor förstörs av burkletare

Han menar att information inte hjälper. De har diskuterat hur kommunen skulle kunna minska nedskräpningen. Och att ha en soptunna varje 100 meter är inte hållbart, menar han. Dessutom förstörs ofta soptunnorna av folk som letar efter burkar, att lägga stora resurser på dyra soptunnor menar Jocke Liukkonel är onödigt.

För några år sedan gjorde Huddinge en satsning på pantinsamling och satte upp stationer från Panta mera. Men det blev ingen succé, och följdes inte heller upp.


Jocke Liukkonel är 64 år och jobbar som arbetsledare. Foto: Hedda Tingskog

Kommunens insatser hjälper inte

För pengarna som kommunen idag lägger på skräpplockning hade de kunnat rusta upp bostadsområden, lekparker och andra gemensamma ytor. Om färre skulle skräpa ner och fler istället bidra till skräpplockningen skulle kommunen kunna spara resurser.

– Det kostar mycket. Någon räknade ut att pengarna skulle räcka till en moped för varje 15-åring i Huddinge.

Tidigare anordnade Huddinge skräpplockarveckor där skolor och förskolor hjälpte till. I utbyte fick varje klass en liten ersättning.

– Det var en jättebra hjälp! Men så kan vi ju inte göra längre. Numera måste allt upphandlas.

 

Privatisering väntar

Jocke Liukkonel tror att sophanteringen kommer privatiseras alltmer, det görs redan i många kommuner. Fördelarna med att verksamheten är kommunal menar han är tillgängligheten - händer det något kan han åtgärda det direkt. Det skulle inte vara en garanti om sopplockningen var privat.

– Vi får väldigt sällan klagomål. Men sen är det inte någon som säger ”bra jobbat” heller.