Hur går det för Södertörnsstudenterna efter examen?

Är du rädd för att stå förtvivlad med skulder upp till öronen när examen börjar närma sig? Är du oroad över att inte få jobb?

Misströsta ej, undersökningar visar nämligen att det trots allt ser ljust ut på arbetsmarknaden. Här kommer statistik på hur det gått för Södertörnselever som är färdiga med sina utbildningar.

Sysselsättning efter examen

 

Grafik: Jonathan Bergström

 

 

Hur snabbt kom studenterna ut i arbetslivet efter examen?

Grafik: Jonathan Bergström

Statistiken är hämtad från 2014 års alumnundersökning gjord av Södertörns högskola.