Det här behöver du veta om dina studielån

Sverige har ett av världens mest generösa studiestöd vilket ger många möjlighet att studera. Men ibland kan det vara svårt att veta vad som gäller. Vi har tagit hjälp av pressekreteraren på CSN för att reda ut några frågetecken.

När du tar emot studiemedel från CSN är summan beroende av vilken inkomst du har. Du får ha inkomster inom en viss ram utan att du riskerar ett minskat studiemedel. Det beloppet kallas fribelopp.

Du kan se ditt fribelopp under "mina sidor" på CSNs hemsida om du har fått ett beslut om studiemedel. Om du får högre inkomst under din studietid får du mindre studiemedel. Både lån och bidrag minskar proportionellt. Det innebär att det varierar beroende på:

Hur många veckors studiemedel du har. Fribeloppet blir högre ju kortare studietid du har.

Om du studerar på heltid eller deltid. Fribeloppet ökar om du studerar på deltid.

Detta gäller även er som endast tar emot bidrag!

Nytt i Flempan kontaktade Clas Elfving, pressekreterare på CSN, med frågor om de olika fribeloppen och att vara betalningsskyldig.

Varför finns det fribelopp?

– Det handlar om att staten inte tycker att man ska tjäna hur mycket som helst då det blir onödiga utgifter. Folk kan läsa 10 poängskurser och ta studielån samtidigt som de jobbar vid sidan av. Det är själva grundfundamentet, berättar Clas Elfving.

Fribeloppet skiljer sig mellan vår- och hösttermin. Hur kommer det sig?

– Man får medel utifrån vilken omfattning man pluggar under hösten och våren. Studierna skalvpar in på januari under höstterminen så omfattningen blir kortare. Det innebär att fribeloppet ändras. Tvärtom på våren. Vårterminen är vanligtvis en längre termin.

Varför höjde ni påminnelseavgiften till 450 kronor?

– Det beror på regeringens motiv. Man tycker att det är viktigt att lånen betalas tillbaka i tid. Det är något man lägger stor tyngd på då vi har ett av världens mest generösa studiestöd i detta land. Får man inte in betalningarna riskerar systemet att fallera, säger Clas Elfving.

Vidare berättar CSNs pressekreterare att höjningen har ett bisyfte- nämligen att finansiera den ökade lånedelen av studiemedlet som ökade med nästan 1000 kronor.

När det kommer till studiebidraget som ligger på dryga 2800 kronor kan du få återkrav, detta om du tjänat för mycket pengar. Då betraktar staten utbetalningen som felaktig.

– Du har fått något som du inte ska ha, säger Clas Elfving. När det handlar om återkrav ska det betalas tillbaka direkt efter utredning. Sådana regler finns inom alla statliga verksamheter.