Foto: Christina Karlsson, Ottilia Hammarlund

Huddinges lärare byter till andra kommuner

Av Gustav Lublin
Allt fler lärare flyr Huddinge för att jobba i närliggande kommuner. Enligt Lärarförbundet satsar inte Huddinge tillräckligt hårt på att behålla sina lärare.

I dag saknas 27 pedagoger och lärare i Huddinges kommunala grundskolor. Bristen på lärare finns i hela länet, men till skillnad från andra kommuner satsar inte Huddinge på sina lärares löneökningsnivå. Det menar Annica Carlsson, ordförande i lärarförbundet Huddinge.

– Vi är övertygade att kommunens agerande i dagsläget gör att lärarna flyttar. Man satsar inte på våra lärare, tvärt om, säger hon.

Redan i somras rapporterade lokaltidningen Södra sidan att 137 lärare lämnat sina jobb under perioden juni-juli. Men en ny och oroväckande trend är att lärarna byter jobb mitt under terminen.

– Anledningen är att lärarna inte är nöjda med löneökningsnivån och arbetsmiljön. Dessutom finns en oro över framtiden då kommunen gått ut med att lärarnas arbete ska effektiviseras under 2017, vilket ger en större arbetsbelastning, fortsätter Annica Carlsson.

Kerstin Gelfgren är verksamhetschef för kommunens grundskolor, och tror att lärarna flyttar av en annan anledning.

­– Varför lärarna slutar finns det inga enkla svar på, men Huddinge har en lång tradition av kompetens och kvalitetsutveckling. Jag tror därför att våra lärare blir attraktiva för andra kommuner. Dessutom finns det en högre rörlighet bland lärare rent generellt, som är större nu än tidigare, säger hon.

I oktober beslutade Botkyrka kommun att ge alla sina lärare en löneökning på 1200 kronor per månad, och Lärarförbundet menar att Huddinge borde göra liknande satsningar.

­– För att visa att Huddinges lärare är betydelsefulla hade kommunen kunnat göra en liknande satsning, inte bara för att behålla våra lärare, men också för att locka nya. Redan i nuläget är antalet behöriga lärare väldigt lågt.

Karta: Här finns de lediga jobben i kommunens skolor.