Yngve Sundblad medarbetare på väntjänsten Foto: Sabrina Dridi

Finn en vän - lyckat koncept

Av Sabrina Dridi

Yngve Sundblad arbetade som ingenjör för Ericsson i 46 år och är idag en väldigt glad pensionär som på sin fritid frivilligt ställer upp och hjälper till med en tjänst som SPF Huddinge, Röda-korset-huddingekretsen, Svenska Kyrkan i Huddinge, PRO Huddinge håller.

Väntjänsten har varit aktuell i 12 år och nås på telefon för att antingen prata med de frivilliga medarbetarna eller för att lämna ett meddelande där pensionärerna uppger sina uppgifter för att sedan bli uppringda av antingen Yngve, Biggan eller någon av de andra medarbetarna för att kunna boka in ett tillfälle för träff. Yngve påpekar vikten av denna tjänst och menar att den är populär bland äldre.

– Vi har ett kundregister på cirka 100 (personer) säger Yngve.
Kommunen står för både lokal och teknik, men vissa saker går trögt fram och tar tid. Som att få en ny skrivare och en uppdatering av hemsidan.

Samarbetet med kommunen fungerar bra, det är inte bara vi som använder denna lokal utan kommunen nyttjar den lite då och då för att hålla möten, den ligger så centralt vilket är bra. Röda korset har börjat använda lokalen ibland med, det har det så dåligt med lokaler. Det har också ett litet lager här. Men det är vi som står för lokalen, säger Yngve.

Väntjänsten värnar både för deras medarbetare och deras kunder och har speciella blanketter som måste fyllas i för båda parterna där man uppger om man har speciella behov så som om man vill ha en manlig eller kvinnlig medarbetare. Önskemål och behov är något de lyfter fram som prioritet för allas trevnad. Medarbetarna jobbar gratis och får endast pengar till färdmedel som för de mesta är kollektivt.
Allt dokumenteras och arkiveras i en enkel statistikblankett, proffsigare blir det inte.

Etiska regler som innehåller tystnadsplikt, hålla överenskomna tider eftersom de äldre blir nervösa av att vänta. Till att inte ge några personliga råd om medicinska, ekonomiska samt sociala förhållanden.  Allt som allt är det 9 punkter som medarbetarna måste ta del av. För att skapa en trygg samvaro med pensionärerna de har hand om.

Yngve avslutar med att lägga extra vikt i uppdrag de verkligen prioriterar, ledsagning till sjukhuset.