Gamla psyket blir bostäder för nyanlända

Nu ska gamla rättspsykiatrin bli bostäder för nyanlända med uppehållstillstånd. Det ska fungera som hyresrätter där nyanlända kan bo medan de integreras i samhället.

– Vi fick i uppdrag av landstinget att se över våra lokaler. Vi ansåg att gamla rättspsyk vid Huddinge sjukhus var ett bra alternativ säger Jeppe Calom, affärsutvecklare på Locum.

Eftersom lokalerna varit gamla vårdinrättningar så krävs en del ombyggnader. En upprustning av lokalerna samt vatten, avlopp, brandskydd med mera är ett krav från myndigheterna för att människor ska kunna bo där.

Dessutom finns ett stort säkerhetstänk kring det kommande boendet. Under det senaste året är det många flyktinganläggningar som brunnit och vandaliserats. Både migrationsverket och polisen är tydliga med att säkerheten på boendet måste vara hög. Detta är saker som måste beaktas innan och under ombyggnaden.

– Vi har inte haft ett liknande projekt för nyanlända. Att ta hänsyn till säkerhetstänket och hotbilden är någonting nytt för oss, säger Jeppe Calom.

Bostäderna ska vara för nyanlända med uppehållstillstånd, främst enpersons bostäder men även några familjebostäder. De ska vara genomgångsbostäder som nyanlända kan hyra under tiden de lär sig svenska och söker jobb.

– Många tror att kommunen ger bort de här bostäderna, men så är det inte. De hyr bostäderna av kommunen under en period. Bostäderna ska fungera som genomgångsbostäder, säger Roger Höglund, kommunikationsdirektör i Huddinge kommun.

För ett år sedan var flyktingströmmarna till Sverige stora. En av svårigheterna som medföljde var att hitta boende till alla nyanlända. Enligt bosättningslagen måste alla kommuner ta emot nyanlända och ordna bostäder till dem. Att bygga om gamla rättspsyk vid Huddinge sjukhus är en bra lösning. Lokalerna har stått i princip tomma under flera år.

Stockholms läns landsting äger Locum och Huddinge kommun hyr i sin tur lokalerna av Locum. Kommunen får kanske hyra lokalerna upp till tio år. Sedan ska de nyanlända i sin tur hyra bostäderna av kommunen.

Projektet är inom kostnadsramen som finns och varken Jeppe Calom från Locum eller Roger Hödglund på kommunen ser några problem med det. Inflyttning förväntas ske under våren 2017.