Här va det tomt. Men snart kommer det bli lättare att ta sig till Kungens kurva. Foto: Dimitry G: Wikicommons

Tillgänglighet i fokus för Kungens kurva

Av Matthias Larsson
Kungens kurva är ett av Skandinaviens största handelsområden och det fortsätter att växa. Under hösten 2017 börjar Ikea bygga ut, men kommunen har större planer för området.

Med mer än 30 miljoner besökare varje år är Kungens kurva ett av Sveriges mest kända handelsområden. I oktober öppnades en ny gång- och cykelväg mellan Skärholmen och Heron City. Huddinge kommun hoppas att detta ska göra området mer attraktivt och tillgängligt för människor utan tillgång till bil.

Spårväg Syd

För att få fler att välja kollektivtrafiken istället för bilen och göra det enklare att resa i Södra Stockholm finns önskemål om en spårväg mellan Flemingsberg och Älvsjö. Spårväg Syd, som projektet kallas, är tänkt att passera viktiga knutpunkter som Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Beslutet om detta projekt ligger hos Stockholms läns landsting och kommer att fattas under våren 2018. Blir det ja, kan etapp 1 av Spårväg Syd börja trafikeras år 2026, enligt Stockholms landstings hemsida.

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm har planerats sedan år 2006 och kommer att binda samman de norra och södra länsdelarna, samt förbättra framkomligheten till och från Kungens kurva genom att avlasta Essingeleden. Byggverksamheten inleddes år 2014 och beräknas pågå i tio år framåt, enligt trafikverket och Stockholm stads hemsida. 

Loviseberg/Glömstadalen

Området mellan Flemingsberg och Kungens kurva-Skärholmen har goda förutsättningar att bli en ny stadsdel. Området bedöms kunna rymma 3000-3500 nya bostäder och om Spårväg Syd förverkligas finns det förutsättningar för ännu fler nya bostäder omkring Kungens kurva. Enligt kommunens mål och budget för år 2016 är tillkomsten av Spårväg Syd avgörande för ett ökat bostadsbyggande.

Nytt Ikea-varuhus

Det nya varuhuset kommer att byggas ihop med det befintliga shoppingcentret som finns i Kungens kurva och beräknas starta hösten 2017 med en uppskattad byggtid på två år.

– Det gamla varuhuset kommer att rivas helt, sånär på den runda byggnaden som ska bevaras, säger Henrik Nordström, planarkitekt vid Huddinge kommun.