Huddinge kommun har med hjälp av revisionsbyrån KPMG granskat kommunens hantering av bisysslor då uppgifter inte stämmer överens med bolagsverkets.

Huddinge kommun tillsätter granskningsgrupp

Kommunrevisionen har med hjälp av revisionsbyrån KPMG granskat Huddinge kommuns hantering av bisysslor. Där framkom en del oklarheter kring uppgifterna från kommunen jämfört med de från Bolagsverket. Kommundirektör Magdalena Bosson tillsätter nu en granskningsgrupp för att se över kommunens rutiner.

– Granskningsgruppens uppdrag är att föreslå förbättringar av rutinerna utifrån framkomna synpunkter. De ska även granska fakturor och utfallet av korskörningen mellan anställnings-, leverantörsuppgifter och Bolagsverkets uppgifter, säger Henric Magnusson, HR-direktör på Kommunstyrelsens förvaltning.

I juni ska gruppens arbete vara klart för redovisning och kommer då att lämnas till kommunstyrelsen där lämpliga åtgärder ska utföras.

– Det är ännu för tidigt att ange vilka åtgärder som kommer åtas och hur kommunen ska förbättra sina rutiner, säger Henric Magnusson.