Foto: Cecilia Simander

Gratis SL-kort för ungdomar i sommar

Av Ida Roos

Elever i högstadiet och gymnasiet kommer få åka gratis i kollektivtrafiken under sommarlovet 2018. Det är Vänsterpartiet som har drivit igenom förslaget tillsammans med riksdagen. Regeringen satsar nu 350 miljoner kronor om året under 2018-2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Avgiftsfriheten kommer gälla elever i årskurs 6-9 och årskurs 1-2 på gymnasiet.