Praktik för ett tryggare Huddinge

Av Wendela Thiman
I sommar är det dags igen för unga mellan 16 -18 år att gå på praktik. Något ungdomarna kan få jobba med är kommunens nya trygghetsprojekt Ung för orten, en samverkan mellan företag och kommun.

Tillsammans för orten var ett projekt som drog igång 2013 i syfte att låta ungdomar bidra till ett mer tryggt och attraktivt Huddinge. Nu utförs en liknande satsning, som går under namnet Unga för orten. Det är en del av de sommarjobbstillfällen som kommunen lottar ut varje år till ungdomar mellan 16-18 år. Av kommunens 800 sommarjobbsplatser för 2018 kommer 180 att gå till Unga för orten. Det man bland annat kan få göra i sin praktik är ordna och reparera saker till fastigheter och arbeta med trädgårdsskötsel. Det handlar dock inte endast om att fylla arbetskraft. Projektet handlar också om att lära ungdomarna om hur kommunen fungerar och om demokrati.

 

Förhoppningen med projektet är att ungdomarna själva ska få göra sitt eget närområde bättre. Det handlar om att göra området renare men även tryggare, då projektet är en del av kommunens brottsförebyggande arbete.

– Vi vill höja statusen för området och göra så att ungdomarna känner stolthet över sitt bostadsområde, säger Toralf Nilsson, administrativ direktör på Huddinge kommun och en av de drivande i projektet.

Förutom praktikplatserna kommer de som är mellan 15 och 30 år kunna engagera sig i projektet som koordinatorer och handledare till de unga praktikanterna. Den 18 juni kommer de första Huddinge-ungdomarna få arbeta med Unga för orten. Projektet är uppdelat i tre perioder: 18-6 juli, 8-27 juli och 30 juni - 17 augusti.

Innan det är dags för ungdomarna att börja skolan igen kommer Unga för orten arrangera en avslutning. Exakt hur den kommer att gå till får praktikanterna besluta om tillsammans.

 

Tidigare projektet nedlagt

Det tidigare genomförda projektet Tillsammans för orten var ett samarbete mellan kommunen och tre fastighetsföretag. Från början riktades projektet endast mot Vårby. En av grundarna till projektet var Daniel Eidhagen. Tillsammans för orten döptes efter hans företag AD Tillsammans.

2017 lades Tillsammans för orten ned och Unga för orten startades. Skillnaden är att det numera är en förening som driver verksamheten, Samverkan Huddinge. Den består av kommunalarbetare och fastighetsägare. En av de som inte finns med i det nya projektet är Daniel Eidhagens företag.

– Det är tråkigt att vi inte fick fortsätta, säger han.

 

Anseendet växt succesivt

Kommunens trygghetssatsning uppskattades inte på en gång av alla boende i Vårby.

– Från början var vissa skeptiska, säger Daniel Eidhagen om den första tiden.

Kritiken handlade främst om att det inte fanns någon långsiktighet, utan endast kortsiktiga satsningar från kommunens håll. Successivt vände dock opinionen och projektet blev väldigt uppskattat. Några av vårbyborna som tycker om projektet är Jermaine och Ilke. De är 15 år gamla och får söka sommarjobb först nästa år. Tanken på att söka just till Unga för orten finns redan nu.

– Jag tycker att det är väldigt bra projekt, säger Jermaine.