Arbetsförmedlingen Foto: Ida Roos

Så ska Huddinge
minska arbetslösheten

Av Ida Roos
Nu görs satsningar för att få Huddingeborna i arbete. Huddinge kommun gick förra sommaren ut med en mål- och budgetplan för våren 2018. Högt upp på listan av prioriteringar ligger arbetslösheten.

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att 6,7 procent av Huddingeborna mellan 16 och 64 år är arbetslösa. En ökning på 0,1 procent jämfört med förra året. Därför vill Huddinge kommun lägga stort fokus på näringslivsklimatet och skapa fler företag. Starka företag ska ge fler jobb.

Kommunen tror också att det behövs ett större utbud av kommersiell service i takt med att invånarantalet växer. Tanken är att skapa ett stort behov av arbetskraft, menar Malin Danielsson, kommunalråd (L).

– För att fler ska få jobb behöver vi se till att det finns fler arbetsplatser i kommunen. Därför vill vi bland annat att det blir kontor, konferens och mer shopping i Flemingsberg, säger Malin Danielsson.

Malin Danielsson beskriver också hur tydliga riktlinjer för företag ska gynna befolkningen lokalt. Fler jobb ska bland annat skapas genom sociala krav vid exploatering.

– Det innebär till exempel att när vi säljer mark i kommunen kan vi avtala om att de som köper marken, och till exempel ska bygga handel, där ska anställa ungdomar från närområdet. Eller att när bostäder byggs så ska byggaktören ta in praktikanter från området, säger Malin Danielsson.

Kommunen driver flera projekt på området. En satsning görs för att öka utbudet av sommarjobb för ungdomar. ”Tillsammans i orten” är ett projekt som bygger på att ge ungdomar förnyad framtidstro. En annan satsning görs med ”100 Huddingejobb” som bygger på att personer med försörjningsstöd ska kunna få anställning inom kommunen för att komma ut på arbetsmarknaden igen.

Socialdemokraterna är opposition i Huddinge sedan snart 12 år tillbaka. Partiet har därför begränsade möjligheter att få igenom sina prioriteringar och förslag, menar Michaela Lööf, politisk sekreterare hos Socialdemokraterna. Något som partierna dock är ense om är arbetet för att stärka företagsklimatet.

– På kommunal nivå tycker vi bland annat att kommunen ska ta del av regeringens satsning på extratjänster i välfärden. Vi vill öka möjligheterna till kompetensutveckling så att fler kan ta de jobb som växer fram. Dessutom vill vi utveckla kommunens arbete gentemot näringslivet så att fler ska vilja starta företag i Huddinge, fortsätter hon.

Trots att partierna är eniga i företagsfrågan betydelse så menar Sara Heelge Vimång (S) att oppositionen är övertygade om att kommunen kan göra mer för Huddinges företagare.

– Det är tydligt att det behövs ett nytt ledarskap för Huddinge som prioriterar företagarnas villkor. Vi vill bland annat öka öppenheten i kommunens upphandlingar så att också små företag i Huddinge får chans att konkurrera om uppdragen, fortsätter hon.