Högre ingångslön lockar flera poliser

Av Adam Sjölin.
Nytt i Flempan har pratat med Bob Friberg, 26, som idag arbetar som civilanställd hos Södermalmspolisen. I september börjar han sin polisutbildning på Södertörns högskola men han har högre lön idag än han kommer att ha som nyutexaminerad polis. 

Sedan 2015 har Södertörns högskola i Flemingsberg varit en av skolorna som erbjudit polisutbildning. Platserna på det 2,5 år långa programmet har dock endast fyllts vid två terminsstarter. Till hösten börjar Bob Friberg, 26, som egentligen heter något annat, sin resa till att få titulera sig polis.

Bob Friberg är från Huddinge, och har tidigare arbetat på Flemingsbergspolisen men är nu stationerad på Södermalmspolisen. Där är han civilanställd och titeln är administratör. En vanlig dag tar han emot besökare och anmälningar.

Polisförbundet lät Novus för några månader sedan göra en undersökning där 1000 studenter fick frågan om vad som var viktigast i valet av yrke. Viktigast - lönen. Om lönen förändrades, kunde var tredje student tänka sig att bli polis. Ingångslönen för nyutbildade poliser idag ligger på 25 000 kronor, och tittar man på medellönen ligger den på 32 500 kronor. Detta kan jämföras med en nyexaminerad statsvetare vars ingångslön är 6 000 kronor högre.

 

Vägen till polishögskolan

I nuläget är Bob Fribergs lön som civilanställd högre än vad hans ingångslön kommer vara som utbildad polis. Något som ska ändras tills det att han är färdigutbildad. Den nya lönen kommer vara runt 28 000 kronor i månaden. Han tror dock inte att den låga ingångslönen är huvudskälet till att utbildningen har svårt att fylla platserna.

 

— Jag tror snarare att det är antagningskraven, eller själva rekryteringen. Du går dit, gör massa tester, träffar psykologer, och du är nervös. Sen har du 50 minuter med en psykolog som bedömer om du är lämplig eller inte. Det är en snabb bedömning.

 

Lönen får anställda att stanna

Han menar att löneutvecklingen för tillfället är relativt stadig, men att den fortfarande är ganska dålig. Den är dock på väg att bli bättre. Bob Friberg förklarar att lönerna inom polisen är prestationsbaserad idag.

 

— Har du presterat bra kan du få en högre lön och presterar du dåligt kan du till och med få gå ner i lön. Det finns ingen standardsats utan varje grupp får en pott som delas upp.

 

Polisen har över tid också haft ett problem med anställda som söker sig till nya arbeten. Förklaringen - lönen. Bob Friberg berättar att anställda slutar och till exempel börjar arbeta på Försäkringskassan eller privata försäkringsbolag. Där de får betydligt mycket bättre betalt.

 

— Där kan du få 40 000 kronor i månaden istället för att tjäna 27 000 kronor med hög risk och livet som insats.

 

Lönen är också den viktigaste frågan för medlemmarna i polisförbundet. Det visade en enkätundersökning som genomfördes i höstas med lite drygt 2000 av förbundets medlemmar. En av frågorna var vad som var viktigast för att de skulle fortsätta som poliser i framtiden. Två av tre svarade då att lönen var den viktigaste aspekten för ett fortsatt arbete i lagens och ordningens tjänst.

Bob Friberg menat att lönen är nyckeln för att hålla poliserna kvar när glöden försvinner. Att se om sina anställda för att kunna behålla kompentensen på plats tycker han är en viktig del och gärna genom en stadig löneutveckling.

 

— Man måste kunna unna sig, köpa saker och ha möjlighet att resa till exempel. Man får se och ta del av så mycket misär så då måste man få chansen att unna sig något trevligt i livet också.

I början av året enades Polismyndigheten och Polisförbundet om ett nytt löneavtal som påverkar omkring 20 000 poliser. Satsningen rör dock främst poliser som arbetat i mer än fem år och som har en snittlön över 28 500 kronor i månaden. Den nya lönen innebär en ökning med 5,4 procent och första löneökningen kommer redan i april.

 

Mer rättvis bedömning

Mycket ska falla på plats för att du ska kunna bli polis. Bob Friberg tycker ändå att antagningskraven är rimliga. Han berättar att det är många som söker men inte klarar av de fysiska och psykiska kraven men att sänka kraven är inte rätt väg att gå, menar han.

 

— Man måste veta att de som söker klarar av det, man kan inte ha ett bortfall på det sättet och stå där utan poliser.

Bob Friberg har nyligen gjort den polisiära utbildningens tester. Han är godkänd men ser problemet med att man som sökande blir bedömd vid ett specifikt tillfälle och att det i sin tur kan innebära att personer faller bort i processen.

 

— Det finns vissa som söker sex, sju gånger, och kommer in. Vad är det för skillnad på första och sista gången de söker? Det är märkligt att en person, en individ ska bedöma dig, det borde vara flera utlåtanden från flera olika personer som man träffar under flera olika tillfällen.

Han menar att det hade gett en bättre helhetsbedömning och varit enklare att fylla platserna.