Huddinge kommun har lägre skatt än de flesta

Av Simon Mahlstedt
I mer än sex av tio kommuner är kommunalskatten över 32 kronor och 80 öre per intjänad hundralapp, men Huddinge är ett undantag.

Internationella handelshögskolan i Jönköping har sammanställt kommunernas, landstingens och regionernas totala skatteuttag för de svenska medborgarna 1992 jämfört med 2018.

 

Sammanställningen visar att i knappt två av tio kommuner låg skattesatsen år 1992 på över 32 kronor och 80 öre, i dag betalar man över 32 kronor och 80 öre i mer än sex av tio kommuner.

 

Älmhult är den kommunen i Sverige där skatten har ökat mest i hela landet. Där har den ökat med 3 kronor och 67 öre sedan 1992. Habo är en annan kommun där skatten har ökat mycket och där betalar man 33 kronor och 43 öre per intjänad hundralapp.

 

Huddinge är en av kommunerna där skatten är under 32 kronor och 80 öre. Där har skattesatsen dessutom endast ökat med 2 kronor och 10 öre per intjänad hundralapp sedan år 2000.

Källa: SR