NyttiFlempans reporter Sakarias Olsson undrar vart vi är på väg. Foto: pixabay.com

"Det krävs att vi slutar tro att marknaden reglerar sig själv till mänsklighetens bästa".

Marknadsekonomin förutsätter att vi använder allt mer energi och material för produktion varje år. Nu måste vi för första gången på allvar ifrågasätta detta system om vi inte vill förgås av klimatförändringarna.

Nästa år kommer en rapport från FN att publiceras med anledning av den ökande mänskliga påverkan på miljön. Forskarna bakom rapporten skriver att den marknadslogik som idag dominerar det politiska beslutsfattandet håller på att driva oss i fördärvet.

Samtidigt förhandlar Huddinge kommun om hur 75 hektar runt Flemingsbergs pendeltågstation bäst ska förvaltas. En idé är att en börsnoterad sammanslutning av byggjättar ska få uppföra en stål- och betongkatedral i miljardklassen till marknadsekonomins ära.

De ekonomiska teorier som dagens marknadsekonomi vilar på tillkom under en tid av resursöverflöd. Idag är den tiden över. Den obegränsade och billiga energins tidsålder är slut och vi står inför stora förändringar på ett globalt plan. Vi får se när denna information når Huddinges kommunfullmäktige.

 

Förutom klimatförändringarnas effekter listar forskarna en rad andra illavarslande symptom som de kopplar till dagens ekonomiska system. Bland dessa märks ökad ojämlikhet, arbetslöshet och skuldsättning som de värsta. Slutsatsen är att marknadsekonomins inneboende logik om tillväxt och maximerad vinstmarginal är det som driver den negativa utvecklingen, både för naturen och för mänskligheten.

Vill vi ha en jämlik och hållbar värld krävs det att vi slutar att vurma för blind konsumtion, slutar att lita till näringslivets välvilja och slutar att tro på att marknaden reglerar sig själv till mänsklighetens bästa. Tillväxten, som är marknadsekonomins livsgnista, kan annars bli den sista spiken i mänsklighetens kista.

 

Vi befinner oss i en samtid som kan ses som en övergångsfas. Kännetecknen är att vi egentligen inte har några politiska eller teoretiska verktyg att tackla dessa nya problem med. Vi måste alltså uppfinna sådana verktyg för att lätta bördan för en överbelastad natur men också en snedbelastad mänsklighet.

Rent konkret är frågan vi måste ställa oss i Flemingsberg idag: ska vi ge plats åt ännu ett stort internationellt affärskomplex på beställning av frihandelsprofeter? Eller ska vi istället lägga fokus på lokal och hållbar produktion, utveckla jordbruk, utbildning och sjukvård?

För mig tillhör marknadsekonomi det förgångna. Framtiden ligger i ekologisk hållbarhet, lokal produktion och en jämn resursfördelning. Det finns mark, det finns skolor, det finns sjukhus - Huddinge kommun skulle kunna bli en självförsörjande föregångskommun som visar vägen framåt.

 

 

Vidare läsning:

"Global Sustainable Development Report 2019":

https://bios.fi/bios-governance_of_economic_transition.pdf