Flemingsberg centrum fortfarande bråkigt. Foto: Sakarias Olsson

Fortsatt otryggt i Flemingsberg Centrum

Drogförsäljning, otrygg arbetsmiljö och vandalisering. Det är vardag för företagare i Flemingsberg centrum. Flera som Nytt i Flempan har talat med känner sig otrygga på kvällstid.

En butiksägare hade fått sin dekoration vandaliserad, en annan vittnar om drogförsäljning och om att polisen inte gör någonting.

– Det finns ingen polis här, inga ordningsvakter heller. Efter fem eller sex på kvällen är det gäng som får härja oemotsagda, säger en butiksinnehavare.

 

Kjell Lindgren är talesperson för polisen i Stockholm och känner till problemen.

– Det här är ett område som polisen har uppmärksammat, jag har viss förståelse för att man kan känna sig otrygg.

 

Tidigare har Mitt i Stockholm skrivit om Flemingsberg centrum i samband med brottslig verksamhet, bland annat en skjutning den 1 oktober i år. Enligt artikeln har polisen kontinuerlig kontakt med kommunen och de “strukturerade samverkansmöten” som hållits en gång i veckan har enligt Mitt i Stockholm gett positiva resultat.

– Det här är inte bara en polisiär angelägenhet. För att komma åt dom här problemen krävs ett fortsatt samarbete med lokalsamhället, säger Kjell Lindgren

 

Kjell Lindgren hänvisar till medborgarlöftet som är ett samarbete mellan polisen och de som bor och verkar i området. Enligt polisens egen hemsida ska detta samarbete “öka tryggheten, förebygga brott och öka förtroendet för polisen”. Att lokala företagare trots detta inte upplever någon polisiär närvaro kan Kjell Lindgren också förstå.

– Det är inte alltid polis i uniform som är aktiva i området.

 

 Företagarna vill vara anonyma på grund av rädsla för repressalier.