Foto: Simon Mahlstedt

Den låga arbetslösheten ska bli ännu lägre

Huddinge kommun har i många år haft låg arbetslöshet. Trots det vill kommunen nå lägre siffror och utökar samarbetet med arbetsförmedlingen för att alla i Huddinge ska ha ett jobb.

Medelvärdet för arbetslösheten i de svenska kommunerna är 7,5 procent. Trots att Huddinges arbetslöshet är 6,6 procent vill kommunen nå ännu lägre siffror.

– Målet är att alla Huddinge-bor ska ha ett jobb, säger Christina Eklund (M), ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Huddinge kommun.

 

När kommuner samverkar med aktörer, som arbetsförmedlingen, får det en positiv effekt enligt forskning. Det är en anledning till att Huddinge kommun inför 2019 valt att prioritera utvecklingen av samarbetet med arbetsförmedlingen. Därför ska kommunen nu bilda en gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd och ett samordningsförbund för att samarbetet ska fungera bättre. Enligt Christina Eklund leder det förhoppningsvis till att arbetslösheten minskar ännu mer, trots den redan låga siffran.

– Vi har i många år haft en låg siffra vilket vi såklart är väldigt nöjda med.

 

Trots att Huddinge kommun har ungefär 110 000 invånare och en landareal på 131 kvadratkilometer är det inget speciellt område kommunen satsar på, enligt Christina Eklund. Det ska finnas jobb i hela kommunen.

– Arbetslösa finns överallt, därför behöver vi satsa över hela Huddinge.

 

Det finns gott om bra exempel på kommuner som har lägre arbetslöshet än Huddinge. Enligt Ekonomifakta.se finns det exempelvis åtta kommuner vars arbetslöshet än lägre än 3 procent. Öckerö kommun som ligger i Västra Götalands län är den svenska kommunen som har lägst arbetslöshet, endast 2,1 procent. Det är alltså en bit kvar för Huddinge innan man är bäst.