Barngrupperna på Hudidnges förskolor måste bli mindre. Foto: Pixabay.com

Historisk satsning på Huddinges förskolor

Totalt satsar Huddinge kommun 33 miljoner extra på förskolan under 2019.
– Pengarna kommer i första hand gå till att minska barngrupperna och att öka antalet utbildade förskolelärare, säger Karl Henriksson, kommunalråd i Huddinge kommun.

Under 2019 kommer Huddinge kommun att göra en historisk satsning på Huddinges förskolor, 33 miljoner mer än tidigare år. Satsningen är till för att stärka kvaliteten, minska barngrupperna, öka andelen förskolelärare och förbättra stödet för barn med behov av särskilt stöd.

Huddinges kommun har vuxit kraftigt de senaste åren. Detta innebär att fler privata aktörer behöver få möjlighet att bygga och driva nya förskolor som finansieras med offentliga medel. Detta för att på så sätt kunna öka valfriheten och erbjuda alternativ för alla barn och familjers behov.

Idag är 75 procent av förskolorna kommunala och resterande fristående. Planen är att öka de fristående, så att de står för hälften av alla förskolor.

– Vi vill att det ska finnas kommunala och fristående förskolor på olika platser så familjer kan välja det som passar deras barn bäst, säger Karl Henriksson, kommunalråd på Huddinge kommun.

Hoppas på förändring

Josefine Johansson, förskolelärare i Huddinge kommun, har sett ett stort problem i förskolan. Hon menar att det är alldeles för stora barngrupper.

– Det är många pedagoger som blir sjuka och man kan inte ta in vilken vikarie som helst. Allt inom förskolan svävar på sköra trådar, det hänger på att all personal är på plats och helst att barngrupperna inte är fulla.

 

Karl Henriksson menar att den stora satsningen i första hand fokuserar på att minska barngrupperna och att öka antalet utbildade förskolelärare.

– Huddinge kommuns barngrupper är stora jämfört med andra kommuner. Grupperna har minskat de senaste åren men behövs minskas ytterligare. Idag är barngrupperna för de yngre barnen på cirka 14 barn men det långsiktiga målet är 12.

 

Kristin Bjerstedt, biträdande förskolechef på Albatrossens förskola i Huddinge, säger att hon inte hört talats om den historiska satsningen som Huddinge kommun kommer att göra nästa år.

– Vi är i behov av bättre ekonomi. Det är viktigt att rätt kompetens finns på förskolan. Jag hoppas att detta inte bara är tomma ord.