Foto: Anton Pålsson Abrahamsson

Ovanligt många företagare i Huddinge

Enligt ekonomifakta.se har Huddinge kommun fler företagare än resten av Sverige. Enligt deras statistik från 2016 driver 7,3 procent av invånarna i åldrarna 20 till 64 i kommunen ett eget företag. I jämförelse så är medelsiffran i landet är 6,3 procent. Statistiken visar även att företagarna i Huddinge var relativt fler redan 2004 och har ökat sedan dess. Antalet företagare i landet har generellt sjunkit sedan 2010. Däremot började antalet företagare i Huddinge inte sjunka förrän 2015, och då i samma takt som resten av landet.