Huddinges byggbidrag minskar med 26 miljoner

Det statliga bidraget för bostadsbyggande är till för att uppmuntra till fler byggen. Sedan 2015 har byggbidraget till Huddinge kommun minskat med 26 miljoner kronor. Detta enligt tidningen HuddingeDirekt.

Från augusti 2015 och ett år framåt byggdes 1421 bostäder i kommunen och bidraget låg på nästan 41 miljoner kronor. Bidraget baseras på hur många som ansöker om det, samt hur många bygglov som kommunen ger. Tidigare år har Huddinge kommun fått ett större bidrag. Något som inte är konstigt enligt Malin Danielsson (L) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Vi var väldigt snabba med att söka det här bidraget när det kom för några år sedan, nu börjar andra kommuner komma ikapp och då är det klart att bidraget blir mindre, säger hon till Nytt i Flempan.

Av de 1,4 miljarder kronor som delas ut till 234 kommuner får Huddinge 15 miljoner kronor. Kommunen bygger färre bostäder, dels för att det har varit svårt att få tag på entreprenörer och på grund av den rådande konjunkturen. Malin Danielsson (L) menar dock att det inte påverkar arbetsmarknaden.

– Tittar vi så har vi jättestora byggen i Stockholmsregionen. Det vi ser nu är snarare ett normalläge skulle man kunna säga.

Byggkurvan går nedåt, men enligt Malin Danielsson kommer det att förändras. Det beror på att ett ärende med 200 hundra bostäder hanteras, men blivit försenat. Kommunen förväntas alltså inom de närmaste året att bygga fler bostäder och således begära mer av bidragskakan.