Flemingsbergs Station ska bli en stor aktör inom Sveriges affärsdistrikt. Foto: Henrik Upphagen

Omtalat jätteprojekt ska få Flemingsberg att växa

Stora projektet
ska lyfta Flemingsberg

Av Henrik Upphagen
50 000 arbetande, boende och besökande. Det är målet för Stockholm South Business District som ska lyfta Flemingsberg till nya höjder. – Projektet blev betydligt större än vad vi hade väntat oss, säger Christian Ottosson (C).

Måndagen den 13 augusti 2018 drog projektet Stockholm South Business District i gång. Tanken är att det ska förvandla Flemingsberg till en ledande aktör inom Sveriges affärsdistrikt. Huddinge kommun kommer tillsammans med fastighetsbolagen, bland annat Fabege, fokusera på stadsutveckling genom att göra plats för bostäder och arbetsplatser.

– Vi har länge sett över hur vi kan utveckla möjligheterna för Flemingsberg. Fabege har varit väldigt drivande i processen och med deras hjälp har vi kunnat göra detta möjligt. Det här projektet blev betydligt större än vad vi väntat oss, säger Christian Ottosson (C).

Ingalill Söderberg, kommunalråd för det lokala partiet Drevvikenpartiet, anser också att möjligheterna för utveckling finns.

– Vi har länge velat ha en kontorsetablering för att öka antalet arbetsplatser och förbättra jämlikheten kring jobbmöjligheter, det finns ju väldigt mycket jobb norr om stan idag, säger Ingalill Söderberg (DP).

Sedan idén lanserades har det funnits olika åsikter och diskussioner kring hur arbetet ska gå till, men kommunikationen har varit god mellan de politiska partierna.

– Det har inte funnits någon oenighet kring beslutet, säger Christian Ottosson (C).

Olika åsikter och diskussioner

Ingalill Söderberg (DP) är positiv till arbetet, både till dialogen mellan partierna och den ekonomiska vinsten som projektet väntas ge.

– Jag har bara hört bra saker kring arbetet, och på lång sikt blir det en vinning då det byggs bostäder och arbetsplatser och ger utveckling genom det, säger Ingalill Söderberg (DP).

Nytt planprogram

Hur svårt blir det att nå upp till det siffror ni har som mål?
– Vi inser att det kommer bli svårt, det är ju en tuff uppgift. Det är dessutom privata företag som ska utföra arbetet, inte kommunen. Men vi politiker ska se till att göra det vi kan för att göra det bästa av detta projekt, säger Christian Ottosson (C).

Namnet Stockholm South Business District har kritiserats i bland annat insändare till DN.

– Det är ju inte fast beslutat, det är i första hand ett arbetsnamn, säger Christian Ottosson (C).

För att påbörja bygget ska ett nytt planprogram för 75 hektar runt pendeltågsstationen i centrala Flemingsberg tas fram, främst de gamla infartsparkeringarna och industriområdet. Planen är att första spadtaget ska tas 2021-2022.
 

Läs också: