Lokalen för SPF Seniorerna Huddinge. Foto: Anton Pålsson Abrahamsson

Huddinge höjer bidraget till pensionärsföreningar

Den 13 november beslutade Huddinge kommun att höja grundbidraget till pensionärsföreningarna. Enligt kommunen måste pensionärsföreningar ha minst 50 medlemmar för att få ett grundbidrag, och minst 15 medlemmar för att få bidrag per medlem. Föreningar kan också söka arrangemangsbidrag.

Grundbidraget har höjts till 5 800 kronor och bidrag per medlem till cirka 50 kronor. Dessa ändringar börjar gälla den 1 januari 2019. Pressekreterare Anna Eriksson på SPF säger att hon inte var medveten om höjningen.

– Alla höjningar är positiva och det var på tiden, men det är väldigt lågt, säger Anna Eriksson.

Sammanlagt under 2018 har kommunen gett ut 240 000 kronor i bidrag till pensionärsföreningarna. SPF i Huddinge använder bidraget bland annat till att dela ut gratis broddar under vinterhalvåret.