Visättraskolan i Flemingsberg. Bild: Henrik Upphagen

Minskad medellön för lärare i Huddinge

2017 tjänade Huddingelärare mer än Stockholmssnittet för grundskolelärare. Ett år senare har medellönen dock sjunkit.
  • Huddinges bäst betalda lärare har en lön på 48 000 kronor i månaden, 2017 var 52 000 kronor högst.
  • Huddinges lägst betalda lärare har en snittlön på 21 000 kronor. 2017 var den 27 000 kronor
  • Endast 14 av 235 lärare hade 2018 en lägre snittlön än 30 000 kronor i månaden
  • Huddinge låg under 2017 cirka 1000 kronor över snittet i Stockholms län

Nytt i Flempans studie visar att genomsnittslönen för grundskolelärare i Huddinge kommun har sänkts. Studien visar att lärare i årskurs 1 till 6 2017 hade en medellön på 38 313 kronor i månaden. 2018 har lönen sänkts med 2 670 kronor vilket är en minskning med nästan 5 procent. Lönen för lärare i årskurs 4 till 9 har minskat än mer, hela 6,8 procent. Sänkningen var totalt 2 670 kronor.


– Min spontana tanke kring orsaken är att nyrekryterade lärare ofta har en lägre ingångslön än lärare som tidigare slutat. De kan ha haft längre erfarenhet som lärare, vilket ofta ger högre lön, säger Joakim Östling, verksamhetschef för en grundskola i Huddinge kommun.

Huddinge kommun är, trots den sänkta medellönen, en bra kommun för grundskollärare att vända sig till.
En grundskolelärare i Sverige tjänar 32 900 enligt Alla studier. Snittet i Huddinge ligger på drygt 3 000 kronor mer. En lärare i Stockholm tjänar i snitt 38 450 kronor.