Younes är en av alla arbetslösa i Huddinge. Foto: Sandy El Doukhi

Arbetslösheten ökar i Huddinge

Huddinge, en av de kommuner där arbetslösheten är hög. Den ökade arbetslösheten som på olika sätt drabbar de boende i området kan förklaras på olika sätt. Här berättar Younes Chroushe hur det är att vara arbetslös. Sektioenschefen vid Arbetsförmedlingen, Shahy Chowdhury nämner de orsaker som har att göra med den ökade arbetslösheten.

På många håll ser vi en ökad arbetslöshet, bland annat i Huddinge kommun. Unga som gamla har svårt att hitta jobb, hävdar Younes Chroushe, 24. Han är själv bosatt i Flemingsberg och arbetslös sedan ett år. Efter en svår fotskada blev Younes sjukskriven och ersatt på sitt tidigare jobb där det krävdes fysiskt arbete.

Han tvingades gå på rehab under några månader och att han under denna tid försökt hitta ett nytt jobb.

- Jag har försökt allt från att skicka in sitt CV:n till olika företag och butiker, till att personligen gå in på olika anläggningar med CV:t i handen utan att bli anställd.

Younes anger olika skäl till varför att han inte får någon anställning, och trycker på betydelsen av sin etiska bakgrund.

– Som en ung kille med mörkt hår och skägg får jag aldrig något jobb. Jag har gått på många intervjuer, men så fort en arbetsgivare ser mig, ser jag hur tveksam han eller hon blir direkt. Det är jobbigt att det inte alltid handlar om kompetensen utan bakgrunden.

Younes drömmer om att starta en egen bilfirma, dock måste han jobba mycket och spara för att uppfylla sin dröm. Arbetslösheten har under de senaste åren ökat i Huddinge och Younes menar att detta främst beror på att politikerna valt att göra stora satsningar på annat i andra områden. Där han främst nämner de fysiska områdena.

– Varje gång en politiker får frågan om detta ska han eller hon alltid prata runt frågan. Vi får liksom aldrig något klart svar på varför de inte gör något åt problemet. Och sen så klagar de på alla unga arbetslösa som hänger i centrum. I slutändan är det de som bär på det yttersta ansvaret.

Younes vill tipsa alla politiker om att de ska satsa på att skapa fler jobb i Huddinge, både enkla och svåra jobb. Han menar att en del av de arbetslösa går på universitetet idag och kommer behöva jobb om några år. Samtidigt betonar han att det är kompetensen som bör väga mest och inte utseende eller bakgrund.

Enligt den senaste statistiken kan man se att arbetslösheten i Huddinges kommun ökar. Shahy Chowdhury, sektionschef på Arbetsförmedlingen, berättar om vad han tror den ökade arbetslösheten beror på. Han konstaterar att många människor väljer att flyttar till Huddinge ,varav en stor del har svårigheter när det kommer till det svenska språket. Shahy Chowdhury framhäver att många av dem inte har en högre utbildning än gymnasiet, vilket han också ser som ett skäl till den ökade arbetslösheten.

– Den finns färre arbetsgivare och arbetsmöjligheter på den södra sidan av Stockholm, säger Shaby Chowdhury.

Shahy Chowdhury noterar även att arbetsgivare jobbar på att prioritera kompetensen före bakgrunden för att ingen ska bli orättvist behandlad. Exempel på bakgrund kan vara etnisk tillhörighet, kön, ålder och andra möjliga faktorer. Som en lösning för att minska arbetslösheten menar han att arbetsgivare bör vara mer utrustade för att släppa in människor av flera olika bakgrunder. På så sätt ger man individen möjlighet att utvecklas och så småningom börja anpassa sig efter det system som finns på arbetsmarknaden.

– Det finns ett glapp mellan de krav arbetsgivarna ställer och den kompetens som finns bland de arbetssökande, säger Shahy Chowdhury.