Ska åka till Rom.

Mats Johansson, 60, rektor, Huddinge