Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Jonna Thomasson

Huddinge kommun redovisar plusresultat

Av Joel Råd

149 miljoner kronor i vinst och 27 miljoner kronor över budget. Detta redovisades när Huddinge kommun presenterade sin årsredovisning för 2018. Bland annat går de hel- och del ägda kommunala bolagen starkt vilket gör att kommunen kan redovisa ett positivt resultat. Trots att Huddinge redovisade en större vinst för 2017, 193 miljoner, är Daniel Dronjak (M) nöjd med årets resultat.

– Vi höll god ordning på kommunens ekonomi och lade undan tillräckligt för att klara behoven i framtiden säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, på kommuns hemsida.

Resultatet gör att kommunen kan klara 2-procentmålet som är den buffert kommunen behöver för att klara framtida utmaningar.