Cramos gamla tomt vid Stuvstakorset. Foto: Matilda Torsteinsrud

Max i Stuvstakorset stoppas av grannarna

Länsstyrelsen har nu stoppat planerna på bygget av en Max-restaurang vid Stuvstakorset. Grannarna har klagat och hänvisar till att detaljplanen för tomten inte följs.

Efter nedlagda planer på ett lägenhetshus köptes tomten vid korsingen Huddingeleden-Stuvstaleden av Max hamburgerrestauranger. Max fick bygg- och rivningslov i januari. Enligt detajplanen är tomten tänkt att vara till för kontorsbyggnader eller småindustri - trots detta godkändes bygget av kommunen.

– De hade tänkt ha infarten på Djupåsvägen, där vi bor. Så trafiken skulle öka markant på vår gata. Den här lilla gatan är inte gjord för det, säger en av grannarna som överklagat och som vill vara anonym till Stockholm Direkt.

Om Max planerar att överklaga Länsstyrelsens beslut är ännu oklart.