Oscar Orrvik, Marknadschef blickar ut över Orlången sjön. Foto: Joel Råd

Balingsholms skiftande historia

Av Joel Råd
Balingsholm Herrgård är platsen där Gustav V:s yngste son Prins Erik bodde, det är också platsen som ryssen nästan köpte och platsen där det spelats in vuxenfilm. Idag är det en konferensanläggning som ägs av familjen Orrvik.

När prins Erik var i livet led han av epilepsi och rekommenderades att söka sig ut på landet. Prinsen byggde därför herrgården för komma bort från storstadens stress och puls. Prinsen hann dock bo på platsen i tio år innan han avled på Drottningsholms slott i spanska sjukan.

De som senare kom att köpa herrgården var industrifamiljen Hirsch och det är de som bott längst på platsen. De drog in el och vatten i fastigheten. Tidigare hade man värmt huset med kakelugnar och renat vattnet från sjön.

När Frank Hirsch i sin tur hade avlidit bodde hustrun och resten av familjen kvar i några år. Hustrun kände dock att hon inte orkade och sålde sedan herrgården till Huddinge kommun 1964. Kommunen var först och främst intresserad av marken och planen var att bygga bostäder. I avvaktan på det hyrdes herrgården ut till bland annat offentlig verksamhet och kolloverksamhet. Men också till något helt annat.

– Ingen vet riktigt vad som försiggick här på herrgården. Faktum är att det en gång spelades in en vuxenfilm här nere i loungen, säger Oscar Orrvik, marknadschef för Balingsholms herrgård.

Men det som väckte mest uppmärksamhet bland Huddingeborna var när ryssen försökte köpa herrgården av kommunen.

– Tanken var att ryssarna skulle använda herrgården som ambassad men detta väckte stor uppståndelse bland Huddingeborna. Detta var mitt under kalla kriget och folk var rädda för att spioner skulle springa runt i buskarna och att ubåtar skulle gömma sig i sjön, fortsätter Oscar Orrvik.

Men planerna på att sälja herrgården till ryssen stoppades då protesterna från invånarna blev för stora. Ett par försäljningar senare kom herrgården att tillhöra de nuvarande ägarna, familjen Orrvik. Idag fungerar herrgården som en konferens- och hotellanläggning med 49 rum.

Hur länge herrgården kommer tillhöra familjen Orrvik eller hur lång tid det tar innan ryssen faktiskt kommer står skrivet i stjärnorna.