Det finns få lediga butikslokaler i Huddinge. Foto: Stefan Creutz Holmgren

Akut brist på företagslokaler i Huddinge

I tiotal år har företagen i Huddinge haft svårt att expandera, då det är brist på både lokaler och mark att bygga på. Det byggs för få lokaler och kommunen har inte uppdaterat detaljplanen, anser företagarföreningen och kommunen.

Det har varit lokal- och markbrist i ett tiotal år, enligt Olle Forsberg, Företagarnas ordförande i Huddinge. De få lediga lokaler som nu finns är mycket dyra och det är bara stora aktörer som har råd med den hyran.
– Det verkar vara en fördröjning i planeringen. Det prioriteras också att byggas bostäder, men fler verksamheter behöver få plats, säger han.

Det behövs mer än bostäder eller stora kontor i kommunen och det behövs mer samhällsservice och handel, menar han. De som flyttar in eller ska arbeta i kommunen ska inte behöva åka långt för att få tillgång till det.
 – De ska inte behöva lämna in sin bil för bilservice i Älvsjö eller handla utanför Huddinge, säger Olle Forsberg.

Företagarföreningen för en dialog med de som ska bygga nya fastigheter i kommunen för att hitta en lösning. De ger tips till byggföretagen att ge plats för små lokaler på gatunivå och kontor på de övre planen när de bygger nytt.

 

Inga lokaler eller mark

Huddinge kommun erbjuder via sin verksamhet Företagslotsen hjälp för företag.

– Det finns inga kommunala lokaler i Huddinge och framförallt ingen verksamhetsmark att bygga på, säger Agneta Persson Hellsten, kommunens företagslots. Kommunen har generellt få kommersiella lokaler för uthyrning och de privata fastighetsägarna kan ha lokaler för uthyrning.

Hon tillägger att kommunen har börjat identifiera platser som ska passa för företagslokaler och därefter är tanken att detaljplanen ska ändras. Denna process kommer att ta ett par år.

 

Svårt att hitta nya lokaler i Stockholms län

Om man tittar i stort på Stockholms län, så är det inte alla kommuner som har dessa problem enligt Företagarnas regionchef Thomas Byström.
– Det är svårt på vissa platser att få tag i affärs- eller verksamhetslokaler, säger han.

Bristen beror på fler orsaker. I vissa kommuner finns det inte mer mark att bygga på, hyreskostnaderna på nya lokaler är höga och att det är brist på el i de befintliga industriområdena. Det medför att det är svårt att bygga fler lokaler i befintliga områden.

På många ställen väljer kommunerna att förtäta industriområden med bostäder. Under byggnationen eller efteråt, får företagen ofta svårt med transporterna till sina lokaler. En konsekvens kan vara att företagen måste söka nya lokaler.


– När man till exempel gör om gamla industriområden till bostäder, glömmer man bort att prata med företagarna på ett tidigt stadium, vad de har för behov, säger Thomas Byström.

Bristen på dialog i tidigt skede återkommer han flera gånger till, vad för konsekvenser de planerade förändringarna kan ge vid om- eller nybyggnation.


– Förflyttning av 10–20 företag från ett sådant område kan vara svårt. Företagen ska hitta nya lokaler som passar deras verksamhet och de ska även ha råd med dem, säger Thomas Byström. Ofta ger dessa företag som flyttas nödvändiga servicefunktioner till närområdet. Det kan vara hantverkare, bilmekaniker och andra småföretag som behövs för att ge samhällsservice.
–  Beslutsfattarna glömmer ofta bort att tala med de mindre företagen på ett tidigt stadium om deras behov. Däremot har man ofta en bra dialog med de stora aktörerna vid sådana förändringar.