Flaggor vid Huddinges kommunalhus. Foto: Adib Azrafshan

Huddinge ska förbättra företagsklimatet

Huddinge är Stockholm läns nästa största ort och fortsätter att växa varje år. Innan 2030 vill kommunen vara bland de tre populäraste i Stockholmsregionen och ha den lägsta arbetslösheten i hela landet. För att nå detta mål har kommunen en ny näringslivsstrategi.
1. Huddinge ska ha plats för ett diversifierat näringsliv med en mångfald av olika företag
2. Huddinge ska bidra till ett företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap
3. Huddinge ska skapa förutsättningar för god tillgång på arbetskraft med relevant kompetens
4. Huddinge ska driva en samhällsplaneringsprocess som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och behov
5. Huddinge ska arbeta effektivt och samordnat i en process som är professionell och tydlig gentemot företag som har behov av kontakt med kommunen

Källa: Näringslivsstrategi 2018-2022 för Huddinge kommun - för en samhällsutveckling med en mångfald av arbetstillfällen och företag

Huddinges kommunfullmäktige beslutade under 2018 att implementera en ny strategi för att främja innovations- och företagsklimatet. Under fyra år, 2018–2022, ska kommunen jobba för en samhällsutveckling som bygger på en mångfald i den privata sektorn. Huddinge kommun säger att ambitionen är att jobba för ett företagsklimat som frodas, är kreativt och innovativt, där entreprenörer och företag kan utveckla idéer. De vill att det ska vara bra att leva och bo i Huddinge och att det ska finnas tillgång till en bra omsorg. 

 

– Vi jobbar efter de strategiska prioriteringar som lagts fram och det är inget revolutionerande, utan det är visioner och mål som vi försöker uppnå via riktlinjerna. Samtidigt måste man ha i åtanke att allt inte sker på en dag, utan detta är långsiktiga mål som tar tid, säger Pia Forsberg näringslivschef på Huddinge.  

 

Näringslivsstrategin är i själva verket ett verktyg för att nå målen, bland annat måste kommunen skapa attraktiva villkor och miljöer för forskning och innovationer. Samtidigt måste det finnas utrymme för samverkan mellan företag, universitet och den offentliga sektorn för att företagsklimatet ska utvecklas.

 

–  Det jobb vi gör ska leda till att vi uppnår de prioriteringar som vi har. Ett bra företagsklimat, mångfald av olika företag, goda förutsättningar för arbetskraft, samhällsplaneringsprocessen och effektivisering, säger Pia Forsberg.