En gång i månaden håller MIA-projektet ett möte för att diskutera resultat. Foto: Nora Fazel Abdollatif

“Ingen ska falla mellan stolarna”

MIA-projektet hjälper långtidssjukskrivna och arbetslösa att förbereda sig inför arbetslivet. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska projektet ge deltagarna de verktyg de behöver för framtiden.
MIA står för Mobilisering inför arbete. För att delta kan du skicka en egen intresseanmälan eller få remiss från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Projektet startade: 2017
Finansieras av: Europeiska socialfonden
Ägare: Samordningsförbundet
Mål: Att ge minst 2500 personer stöd
Antal deltagare idag: 1451
Vad MIA erbjuder: Studier, boendestöd, arbetsträning, rehabilitering

Projektet MIA grundades av Samordningsförbundet i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är inte att snabbt få ut människor i arbete utan att med olika metoder hjälpa deltagaren att närma sig arbetslivet. Här får människor möjlighet att gå ut på praktik eller få stöd i sina studier. Stödet kan vara att man får anpassade studier efter de förutsättningar man har. Projektledare och deltagare kommer överens om vilka behov deltagaren har tillsammans. 

– Det som skiljer vårt arbete från Arbetsförmedlingen är att vi jobbar närmare individen. Men det är också meningen att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska se våra metoder och själva kunna tillämpa de på sin egen verksamhet, säger Helena Bajlo som är kommunikatör på MIA.

 

Boendestöd, arbetsträning och studier 

I år tog Huddinge emot 180 deltagare i MIA, där 28 procent fick en sysselsättning i form av arbete eller studier. För att delta måste du vara 18–55 år och varit arbetslös eller sjukskriven under en längre tid.  I Huddinge erbjuds deltagarna boendestöd, arbetsträning och studier. 

En gång i månaden ses projektledarna för att redovisa resultat och prata om hur det gått. Under mötet diskuteras hur MIA kan förbättras. Trygve Nylund, projektledare i Södertälje betonar vikten av att uppmuntra deltagare. 

– Vi behöver fortsätta inspirera varandra och ha ännu mer respekt för individen i vårt arbete. Det är viktigt att uppmuntra framsteg och låta deltagaren försöka flera gånger. Vi ger inte upp. 

 

Ett socialt hållbart projekt 

Trygve Nylund betonar att arbetet ska vara socialt hållbart.  
 
– Vi försöker bädda in jämlikhet i vårt arbete. Det gör vi exempelvis med våra deltagare genom att vara noga med att ställa samma frågor till kvinnor som vi ställer till män. Vi frågar om deltagarna blir utsatta för våld och ser till att inte göra skillnad på människor, säger Trygve Nylund.  

Diskussionen handlar inte enbart om projektledarnas insatser men även hur deltagarna upplever stödet. Det gör man genom en brukarrevision.  

– Vår brukarrevision görs av andra brukare som får undersöka hur våra deltagare har upplevt insatsen, säger Helena Bajlo som är kommunikatör på MIA.   

Annika Falk, chef för projektet i Östra Södertörn, berättar att MIA jobbar närmare tillsammans med sina brukare än andra aktörer. 
 
– Det är ju tyvärr så att Arbetsförmedlingen inte är till för alla. Men det är inte MIA heller. Människor har olika behov. Däremot ska ingen behöva falla mellan stolarna.