Foto: Felicia Liljehäll

Tvärförbindelse Södertörn- saknar fem miljarder

Fem miljarder kronor saknas för bygget av Tvärförbindelse Södertörn. Projektansvarig hoppas på mer pengar från regeringen.

Tvärförbindelse Södertörn är ett nytt projekt som förväntas dra igång mellan år 2021 och 2023. Vägen kommer att byggas mellan Jordbro och Vårby backe. Enligt Mitt i Huddinge var den ursprungliga budgeten för vägbygget fem miljarder kronor. Nu har budgeten höjts till tio miljarder. 

 

I en rapport för Stockholms Handelskammare skriver transportprofessorn Jonas Eliasson att bygget av vägen är viktigt. Tvärförbindelse Södertörn är en väsentlig faktor för utvecklingen av lastbilstrafiken från Norviks hamn. Eliasson menar att godstrafiken ökar och det innebär att lastbilarna annars skulle behöva åka via sämre vägar som går genom Botkyrka och Haninge, eller via Södra Länken. Eftersom att Trafikverket saknar fem miljarder, kan det ställa till det för bygget. Ida Fagerström som är projektansvarig för tvärförbindelsen, kommentar på detta var följande: 

 

 – I nästa nationella plan kommer vi att få mer pengar tilldelade av regeringen. Pengarna räcker inte i den plan som är aktuell just nu, men förhoppningsvis i nästa nationella plan som kommer år 2022. 

 

Jonas Eliasson är dock skeptisk. I rapporten påpekar han att Trafikverket borde undersöka om det på något sätt går att dra ner på kostnaderna och göra projektet billigare.