104 nya kameror skulle kosta Huddinge kommun drygt 12 miljoner kronor. Foto: Elin Hansen

12 miljoner för Huddinges nya övervakningskameror

Moderaternas vallöfte att få upp fler övervakningskameror har fått en prislapp. Att sätta ut 104 nya kameror under en fyraårsperiod skulle kosta Huddinge kommun drygt 12 miljoner kronor. Men partierna är oeniga om kamerornas verkningsgrad.

Inför valet 2018 lovade Moderaterna att sätta upp fler övervakningskameror på offentliga och brottsutsatta platser i Huddinge kommun. Detta för att förebygga brott och skapa trygghet. Trygghets- och säkerhetssektionen på kommunen har nu beräknat kostnaden för att sätta upp fler kameror under de kommande fyra åren. Det skulle kosta kommunen över 12 miljoner kronor. 

 

– Tryggheten i Huddinge är prioriterad oavsett kostnaden, säger Daniel Dronjak (M) kommunalråd i Huddinge.

 

Över hundra kameror inräknade

Inräknat i kostnadsexemplet är 104 nya kameror, varav 40 är tänkta att placeras utomhus. Men antalet kameror kan komma att bli fler eller färre. 

 

– Hur många kameror som sätts upp återstår att se. Målet är inte att sätta upp så många kameror som möjligt, utan att säkra tryggheten, säger Daniel Dronjak (M). 

 

Övervakningskameror kommer att sättas upp vid bland annat mötesplatser, fritidsgårdar och vid kommunhuset. Exakta placeringar har ännu inte bestämts.

 

 

En annan syn på beslutet

– Det finns ganska mycket annat man skulle kunna göra för 12 miljoner. Det finns många andra och mer effektiva sätt att förebygga brottslighet, säger Jonas Lundgren (V) politisk sekreterare på kommunen.

 

Vänsterpartiet i Huddinge kommun vill hellre lägga pengar på en tryggare stadsplanering, bland annat genom bättre belysning och färre tunnlar. Dessutom vill de ha fler fältassistenter och samlingsplatser för ungdomar. Jonas Lundgren (V) menar att kameraövervakning kan bidra till en upplevd trygghet, men han tror inte att den faktiska otryggheten kommer att ändras.

 

– Jag delar inte den uppfattningen med Vänsterpartiet, jag tror att det både blir tryggare och att brottsligheten kommer minska. Men att människor känner sig trygga tycker jag ändå är något positivt, säger Daniel Dronjak (M).

 

 

Passiv och aktiv kamerabevakning 

Målet är att minska och lättare klara upp brott, ordningsstörningar samt skadegörelse genom både passiv och aktiv kamerabevakning. Vid aktiv kameraövervakning bevakas inspelningen i realtid och det kostar därför mer än passiv. Men den skillnaden har inte kommunen tagit med i sina beräkningar.

 

Enligt resultaten från en metastudie från 2018 som Brottsförebyggande rådet, Brå, tagit fram har aktiv kamerabevakning fungerat mycket bättre än passiv då det gäller i ett brottsförebyggande syfte. Dessutom visar metastudien att kameraövervakning bland annat fungerar vid stöld och narkotikabrott men inte vid våldsbrott eller ordningsstörningar. 

 

– Trygghetskameror är ett viktigt komplement till annat brottsbekämpande arbete, säger Daniel Dronjak (M). 

 

Enligt Daniel Dronjak har kommunen tagit fram de regler som gäller för kameraövervakning men ett närmare arbete med polisen om var kameror kan tänkas behövas återstår.  

 

– Det kommer garanterat upp fler kameror under nästa år, säger Daniel Dronjak (M).

 

 

Källa: Brå