Foto: Nytt i Flempan

För få klarar polisutbildningens krav

Regeringens löfte att utbilda fler poliser är svårt att infria. Kraven på polisutbildningens studenter är höga och platser gapar tomma. Men Södertörn går emot strömmen och fyller platserna.

“Antalet poliser måste bli större” inleder politikern Tomas Tobé (M) sin skriftliga fråga från förra året. Han menar att polistätheten är den lägsta på tio år. Statsrådet Mikael Dambergs (S) svarade på detta, målet är att det ska finnas tio tusen fler polisanställda år 2024. Enligt Tv4 leder bristen på poliser bland annat till att man tvingas förlita sig på ordningsvakter. Det trygghetsskapande arbetet kräver mycket folk. 

Tomas Tobé beskriver även problemet kring att många platser på polisutbildningarna ekar tomma. Regeringen har ökat antalet platser på polisutbildningarna, men det har visat sig vara svårt att fylla dem. Tobé menar att det  inte är tillräckligt attraktivt att jobba som polis i Sverige.

Detta gäller inte platserna på Södertörns polisutbildning – de är fyllda, berättar studierektor Peter Wenestam. Dock är det bara några få av alla tusentals sökande som får chansen att utbilda sig till polis, det är en tuff utbildning.

–Vi måste sålla ansökningar ganska kraftigt. Vi vill inte ha vem som helst, säger Wenestam. 

 

Med tanke på att det var 17 000 sökande förra antagningen, innebär detta att det är många som inte lever upp till kraven som ställs. Pernilla Moosberg är polis och lärare på utbildningen. Enligt henne ska man som polis vara lyhörd, och ha tålamod. Ett öppet sinne är viktigt, poliser ska inte vara fördomsfulla. Yrket kräver bra kommunikation, det ska gå att prata med olika typer av människor. 

 

–Du får chansen att hjälpa de som har det svårt, påpekar Pernilla. 

 

Dessa personlighetsdrag är inte det enda som förväntas av poliser. Många är inte förberedda på arbetsuppgifterna. Polispatruller får bland annat åka på uppdrag där döda människor ska hanteras. Polisen handlägger oklara dödsfall. Moosberg berättar att det är svårt att veta vad yrket verkligen innebär, innan man börjar polisutbildningen.

 

–Om man aldrig sett en död människa innan, kan det vara svårt att veta hur man kommer att reagera. 

 

Ett problem som är aktuellt är att många poliser hoppar av yrket. Enligt Arbetet.se är det ungefär två tusen poliser som avgått under de senaste sju åren. Politiker vill locka tillbaka dem genom att bland annat höja ingångslönerna. Detta ska ske med hjälp av en riktad lönesatsning. Peter Wenestam tror att poliser avgår på grund av dåliga arbetsförhållanden och låg lön. Han hoppas på fler lämpliga sökande till polisutbildningen, så att det kan bli en förändring. 

 

Just nu studerar ett tusen polisstudenter på Södertörn, om de klarar av utbildningen har de en spännande tid framför sig. Peter Wenestam är själv polis och menar att det är ett fantastiskt intressant yrke. Han berättar att vissa pass är du med om mer intressanta och omskakande händelser, än vad många människor är med om i hela sitt liv. 

 

–Den ena dagen är inte den andra lik.