Skuldsanering i Huddinge ökar. Foto: Isak Wahlund

Allt fler ansöker om skuldsanering i Huddinge

Fler personer ansöker om hjälp med att sanera sina skulder i Huddinge 2019 jämfört med åren innan. Enligt statistik från Kronofogden har 143 Huddingebor lämnat in en ansökan under årets sex första månader. Sedan 2016 har antalet ansökande ökat stadigt.

Under första halvåret 2019 har antalet Huddingebor som ansöker om skuldsanering ökat med 43 procent jämfört med samma period 2018. Samtidigt är Huddinge bland de kommuner i Sverige där flest personer får hjälp med att sanera sina skulder. 

Den som har så stora skulder att den inte förväntas kunna betala tillbaka dem kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Skuldsanering innebär att personen slipper betala hela eller delar av sin skuld.

“Fler söker sig till oss”

–Vi har märkt av att fler söker sig till oss på budget- och skuldrådgivningen i kommunen. En del av dessa tar kontakt med oss efter hänvisning från Kronofogden, säger Maija Vierimaa, budget- och skuldrådgivare på Huddinge kommun. 
 
– Jag tror att andelen personer som söker skuldsanering kan ha ökat på grund av att fler skuldsatta har fått kännedom om att möjligheten finns, säger hon. 

Ökad kännedom 

En lagändring från 2016 med syfte att hjälpa fler från stora skulder, har gjort det lättare att ansöka om skuldsanering. Maija Vierimaa menar även att uppmärksamheten från media kan vara en orsak till att fler söker hjälp, liksom att Kronofogden ofta hänvisar personer att ta kontakt med budget-och skuldrådgivningen i kommunerna. 

Anledningen till att folk hamnar i skuldfällor kan variera men ofta handlar det om stora sociala eller ekonomiska livsförändringar, enligt Maija Vierimaa. 

– Separationer, långtidssjukskrivningar och arbetslöshet är exempel på förändringar i livet som ofta påverkar den ekonomiska situationen 

Personliga situationen som avgör 

Om Kronofogden beslutar om skuldsanering görs en betalningsplan där den skuldsatta lever på existensminimum i några år för att sedan bli helt skuldfri. Dessutom ska personen sakna möjligheter att betala skulderna inom överskådlig tid. Det behöver inte handla om omfattande skulder, det är den personliga situationen som avgör. 

Ansökningarna som inkommit till Kronofogden har ökat de senaste åren och Maija Vierimaa är inte förvånad om det fortsätter öka. 
 
– Det är möjligt att antalet ansökningar kommer att fortsätta öka i samband med att fler får information om att möjligheten finns. Både budget- och skuldrådgivarna ute i kommunerna och Kronofogden arbetar med förebyggande och stödjande informationsinsatser.