Klara-projektet hjälper studenter ut i arbetslivet. Foto: Clara Wallin

Studiecoacher för arbetslösa försvinner

Med hjälp av studiecoacher har fler arbetslösa Huddingebor fått möjligheten att studera upp sina betyg och få en gymnasieexamen för att senare komma ut i arbetslivet. Men vid årsskiftet läggs projektet ner.

Klara är ett projekt startat på initiativ av Arbetsförmedlingen och Huddinge kommun. Där folk mellan 20 till 55 år ges möjligheten att läsa upp sina betyg för att komma ut i arbetslivet med hjälp av studiecoacher. För att få chansen att delta behöver man vara folkbokförd i Huddinge, Botkyrka eller Salem samt ha ett behov av hjälp för att påbörja och fullfölja sina studier. Unga vuxna är prioriterade framför äldre i rekryteringen.

– Många som är inskrivna på Arbetsförmedlingen saknar utbildning, och har tidigare erfarenheter från misslyckanden i skolan säger studiecoachen Ann-Helén Lernebo.

Genom ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och rektorn på Komvux har projektet Klara jobbats fram. De jobbar efter modellen Supported Education där studie- och yrkesvägledningen skräddarsys efter ett individuellt stöd utifrån enskilda behov. I Klara arbetar studie - och yrkesvägledare, studiecoacher från Arbetsförmedlingen samt samordnare för att deltagarna ska nå sina mål om utbildning och därmed få bättre förutsättningar att konkurrera på arbetsmarknaden.

Projektet läggs ner

I oktober 2019 slutade man ta emot nya deltagare på grund av de rådande omständigheterna på Arbetsförmedlingen. De anställda behövs i ordinarie verksamhet, skriver Samordningsförbundet i Huddinge, Botkyrka och Salem som hittills finansierat projektet. Vid årsskiftet kommer projektet att avslutas helt.

– Det är Arbetsförmedlingens beslut, i och med de förändringar som sker inom myndigheten kan de inte längre låna ut oss till Klara, säger studiecoachen Ann-Helén Lernebo.

– Jag kommer sakna det och projektet behövs, Det har varit ett stimulerande arbete och vi har sett att behovet av stödet finns, fortsätter hon.

Det var i april 2018 projektet hade sin start och har sedan dess uppskattats av både de fyra studiecoacherna och deltagarna. Med hjälp av stödet har vissa av de 80 deltagarna under året hunnit få en godkänd gymnasieexamen vilket gör en del av de behöriga till högskolan i senare skede.

– Det har varit ett meningsfullt jobb, menar Ann-Helén Lernebo. Hon vet ännu inte vad som händer med de aktiva deltagarna när Klara- projektet avslutas.

– Jag hoppas att deltagarna får den fortsatta hjälpen de behöver för att nå sina mål, även om Klara inte längre finns, säger Ann-Helen Lernebo.